Fler hyresrätter – och ta bort gräddfilerna

Debattörerna: Det här måste fixas för att lösa bostadskrisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Staten har tagit ett otillräckligt ansvar för bostadspolitiken. Detta märks i hela landet, men särskilt i storstäderna. Här är åtgärderna vi vill att regeringen prioriterar, skriver Karin Wanngård, Jonas Attenius och Katrin Stjernfeldt Jammeh.
Staten har tagit ett otillräckligt ansvar för bostadspolitiken. Detta märks i hela landet, men särskilt i storstäderna. Här är åtgärderna vi vill att regeringen prioriterar, skriver Karin Wanngård, Jonas Attenius och Katrin Stjernfeldt Jammeh.

DEBATT. Rätten till bostad är en grundläggande välfärdsfråga. I Sverige ska du kunna flytta för att ta ett jobb, studera eller bilda familj utan att oroa dig över om du kan hitta en trygg bostad.

Bostadsbristen lamslår Sverige och leder till växande segregation och otrygghet, i form av akut hemlöshet och en svart marknad med andrahandskontrakt som göder organiserad brottslighet.

Under allt för lång tid har dock staten tagit ett otillräckligt ansvar för bostadspolitiken. Detta märks i hela landet, men i storstäderna är situationen särskilt påtaglig. Trots att lyftkranarna på senare år blivit en naturlig del av stadsbilden i alla Sveriges större städer byggs det allt för få bostäder som folkflertalet har råd med.

Den socialdemokratiskt ledda regeringen har tagit ett viktigt steg i rätt riktning – genom det så kallade investeringsstödet – som gör det mer lönsamt att bygga billiga hyresrätter. Efter valet slopades det av M, KD och SD, men den nya regeringen kommer före årsskiftet återkomma med förslag till ett nytt investeringsstöd.

I somras presenterade Finansdepartementet en promemoria som kommer utgöra underlag till det nya förslaget. Det innehåller många bra förslag till förändringar, men där finns även flera gamla såväl som nya problem, som skulle innebära att investeringsstödet inte fungerar som tänkt, i synnerhet i våra storstäder.

Vi vill därför uppmana regeringen att ta hänsyn till följande prioriteringar i sitt kommande förslag:

  1. Inga gräddfiler. I dag kan privata hyresvärdar skapa gräddfiler för vissa grupper genom att sätta godtyckliga inkomstkrav, i syfte att sortera bort låginkomsttagare och sjuka. Det skapar segregation och ska inte stödjas med skattepengar. Därför bör investeringsstödet villkoras med att fastighetsägare även accepterar försörjningsstöd och bostadsbidrag som inkomst.
  2. Investeringsstödet ska komma barnfamiljer till del. Att bygga fler lägenheter för små hushåll är viktigt, men de måste vara stora nog för att leva i. För att få en kvalitativ etta med kök behövs 35 kvadratmeter, enligt Boverket. Det är fel att bygga dåliga bostäder på grund av att enda fokus är att bygga så litet som möjligt. Bristen på större bostäder leder till trångboddhet och att familjer tvingas flytta ifrån städerna när de vill skaffa barn.
  3. Främja hållbara lösningar. Bostadsbristen i våra städer kräver höga volymer i bostadsbyggandet under lång tid framöver. Samtidigt är det viktigt att investeringsstödet inte ensidigt fokuserar på och premierar kvantitet i byggandet. Hållbar stadsplanering förutsätter höga ambitioner vad gäller bostäders kvalitet, utomhusmiljöer och klimatsmarta lösningar. Därför är det också beklagligt att beviljat stöd för till exempel solceller skulle kunna komma att räknas av från stödet.
  4. Fler hyresrätter. Investeringsstödet bör utformas så att fler har råd med de lägenheter som i dag är för dyra för folkflertalet. Det tidigare investeringsstödet ställde orealistiskt hårda krav på maxhyra. Konsekvensen blir att färre lägenheter byggs totalt. Detta måste justeras till mer lämpliga nivåer i det nya investeringsstödet.

Om vi ska bekämpa bostadsbristen och segregationen måste staten ta ett större ansvar för bostadspolitiken. Investeringsstödet är ett av flera verktyg som krävs för att återupprätta en social bostadspolitik värd namnet, men om vi ska bekämpa bostadsbristen och segregationen behöver det utvecklas.


Karin Wanngård, oppositionsborgarråd Stockholms stad (S)
Jonas Attenius, oppositionsråd Göteborgs stad (S)
Katrin Stjernfeldt Jammeh, kommunstyrelsens ordförande Malmö stad (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Gå med i vår opinionspanel du också

Vill du vara med och svara på Inizios undersökningar där vi tar reda på vad svenska folket tycker om olika frågor? Resultat presenteras bland annat i Aftonbladet. Det är frivilligt att svara, du är anonym och kan gå ur när du vill. Klicka på länken för att anmäla dig.

Publisert:

LÄS VIDARE