Debatt

Rent vatten ska vara en rättighet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

1,1 miljarder människor lever utan tillgång till rent vatten

livsviktigt Tillgång till rent vatten ska vara en mänsklig rättighet, skriver dagens debattörer. Den här pojken i Harare, Zimbabwe, släcker törsten vid en brunn för allmänheten.
livsviktigt Tillgång till rent vatten ska vara en mänsklig rättighet, skriver dagens debattörer. Den här pojken i Harare, Zimbabwe, släcker törsten vid en brunn för allmänheten.

Just nu pågår World water week i Stockholm, världens viktigaste forum för vattenfrågor. Konferensen innebär ett gyllene tillfälle att stärka principen om vatten som en rättighet för alla människor.

Mer än 1,1 miljarder människor lever i dag utan tillgång till rent vatten och varje dag dör 3 900 barn i sjukdomar som kan hänföras till smutsigt vatten. Efterfrågan på vatten stiger på grund av växande befolkningar och klimatförändringarna. Om dagens utveckling får fortsätta beräknas två tredjedelar av världens befolkning sakna tillgång till rent vatten år 2025.

Det finns flera exempel som visar på vad som händer när vattenbristen tilltar och vattnet blir en vara som världens fattiga tvingas betala dyrt för att få tillgång till.

I Nouakshott i Mauretanien får välbeställda invånare kommunalt vatten i kranarna, vatten som de sedan säljer med förtjänst till fattiga som saknar vattentillgång.

I Amazonas och i Indien köper storföretag stora mängder vatten för industriell tillverkning av drycker.

I indiska Kerala ledde exempelvis avtappningen av vatten till Coca-Colas produktion till att brunnar sinade.

Vi menar att alla världens regeringar fullt ut måste erkänna rätten till rent vatten som en mänsklig rättighet och vi motsätter oss att fattiga länder tvingas privatisera sitt vatten. Vatten kan distribueras både genom offentliga och privata bolag, men bara på villkor att staterna tar ansvar för att var och en får sitt behov av vatten tillgodosett.

Det är kyrkans uppdrag att stå på de utsattas sida oavsett om vi är verksamma i Indien eller Sverige.

Därför är det vår uppgift att hävda alla människors rätt till rent vatten. Sedan 2006 har världens kyrkor tillsammans arbetat i ett ekumeniskt vattennätverk för principen att vatten ska betraktas som en mänsklig rättighet.

Människan kan leva ett par veckor utan mat, men utan vatten dör vi inom några dagar. I en värld där dricksvatten kan bli lika värdefullt som olja är risken stor att kampen om vattnet kommer att leda till konflikter och förvärrade levnadsförhållanden för världens redan utsatta.

Vi uppmanar därför deltagarna vid World water week att ta tydlig ställning för människors rätt till vatten.

Åsa Elfström, Svenska kyrkan
Dinesh Suna, Churchs Auxiliary for Social Action, Indien
Ledamöter i Kyrkornas världsråds ekumeniska vattennätverk

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt