Debatt

Företagarna: Lars Ohly lyckas på flera områden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

”Näringspolitiken formas inte av några få förslag utan av helheten”

REPLIK Det ska vara en företagare i år.

Det har till och med Lars Ohly och vänsterpartiet insett. I nför valet står nu de politiska partierna i kö för att berätta om vem av dem som är landets 700 000 småföretagares bästa vän.

Det glädjer mig storligen.

För en sak står nämligen klar för alla; det är småföretagaren som ska ta Sverige ur krisen.

När den offentliga sektorn brottas med nya sparkrav och storföretagen lägger varsel på varsel står hoppet till småföretagen. Mellan 1993 och 2007 ökade sysselsättningen i företag med upp till 49 anställda med 310 000 personer, medan ökningen i företag med över 200 anställda var 22 000.

De små företagens betydelse för sysselsättningen är förstås särskilt viktig i kristider. Till skillnad från storföretagen är de små företagen mindre benägna att avskeda anställda när efterfrågan viker. Och även om konjunkturen vänder tar det lång tid innan det syns i sysselsättningsstatistiken.

Företagarna verkar för att Sverige ska bli ett av Europas mest småföretagarvänliga länder. Således bedömer vi alla politiska partiers förslag på sina egna meriter. På ett par områden lyckas vänsterpartiet bra; sänkta arbetsgivaravgifter och sjuklönekostnader gör det lättare för småföretagen att anställa och växa.

Klart godkänt, Lars Ohly. Vem hade kunnat ana det för fem år sedan.

Det gäller emellertid inte en rad av andra förslag som ditt parti för fram. Listan är lång: Höjda skatter på arbete, avskaffad nedsättning av socialavgifterna för unga och gamla, återinförd förmögenhetsskatt och höjd fastighetsskatt, en skattehöjning på sammanlagt 50 miljarder, skärpt arbetsrätt, rätt till heltid och förbud mot vinst för privata företag i välfärdssektorn.

Samtliga förslag motverkar helt vad som hade kunnat innebära en lättnad för småföretagen.

Lars Ohly påpekar att hans parti hade det allra mest populära enskilda förslaget i vår enkät häromsistens (sant: sänkta arbetsgivaravgifter), men näringspolitiken formas dessvärre inte av bara ett eller några få förslag, utan av helheten.

Lars Ohlys fokus på mer pengar till offentlig sektor, färre möjligheter till företagande inom vård och omsorg och en rad höjda skatter kommer aldrig att göra vänsterpartiet till något företagarparti.

Anna-Stina Nordmark Nilsson, vd Företagarna

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt