ÅSIKT

Eljättarna blåser hushållen på 660 000 kronor – i timmen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Debattörerna: Regeringen motarbetar de som vill utmana eljättarna

Eljättarna Vattenfall, E.ON och Fortum äger 90 procent av Sveriges elproduktion. Bara under det här dygnet tjänar de tillsammans nära 16 miljoner kronor på den el som Sveriges hushåll använder. Genom att köpa andelar i vindkraft kan vanliga människor vara med och konkurrera på elmarknaden, men nu blockeras detta av en ny straffskatt. Regeringen har hittills inte lyft ett finger för att rädda denna miljövänliga ägarform.

Under fjolåret tjänade Vattenfall, E.ON Sverige och Fortum runt 26 miljarder kronor på sin elproduktion i Sverige. Det blir tre miljoner kronor varje timme, dygnet runt. Hushållen stod för 660 000 kronor av denna höga timtaxta.

Förklaringen till de stora eljättarnas enorma vinster är enkel: de producerar billigt och säljer dyrt. Vattenfall, E.ON och Fortum kan sälja exempelvis vattenkraft, vars produktionskostnad är mindre än tio öre, för runt 40 öre. En vinstmarginal på flera hundra procent!

Tanken med avregleringen av elmarknaden var att uppnå högre effektivitet och prispress. Men resultatet har blivit en massiv förmögenhetsöverföring, från hushåll och företag till de tre storbolag som så fullständigt dominerar elmarknaden.

Just nu finns det en unik chans att inte bara utjämna denna skevhet i ägarbilden utan dessutom att göra en viktig miljöinsats. De kommande tio åren kommer den svenska vindkraften att behöva byggas ut mycket kraftigt. Om regeringen vill så kan denna nya gröna elproduktion till stora delar byggas och ägas av andra än eljättarna.

Genom att bli andelsägare i vindkraft kan hushåll, organisationer och småföretag producera sin egen el. I dag ägs en tiondel av den svenska vindkraften av cirka 20 000 hushåll. Merparten av dessa är villaägare som har investerat i vindkraft dels för att göra en miljöinsats, dels för att få kontroll på sina elkostnader.

Förutom välbehövligt breddat ägande på elmarknaden och friska pengar till förnybar elproduktion har dessa villaägare och andra hushåll bidragit till ökad acceptans för vindkraftutbyggnaden. Men sedan ett år tillbaka är marknaden stendöd. Det beror på att andelsägd vindkraft plötsligt har börjat straffbeskattas.

Regeringens egna vindkraftsamordnare, Energimyndigheten, miljöorganisationer och många fler har kritiserat regeringen och dömt ut denna nya skatt på andelsägd vindkraft. Men regeringen lyfter ändå inte ett finger för att ta bort den miljöskadliga skatten.

På sikt skulle andelsägande kunna bli intressant även för exempelvis solceller och vågkraft. Alliansregeringen och näringsminister Maud Olofsson, nu är det dags att släppa in hushållen som ägare på elmarknaden. Den nya miljöskadliga skatten på andelsägd förnybar elproduktion måste avskaffas!

Linda Magnusson
Jakob Eliasson

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle