Villkoren kan försämras för alla löntagare

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Kolk & Gullstrand: Problemen som bemanningsföretagen orsakar måste lösas

Klädbutiken Urban outfitters gjorde sig av med alla sina 38 anställda – de som ville jobba kvar i butiken fick bli anställda av ett bemanningsföretag i stället.
Foto: SCANPIX
Klädbutiken Urban outfitters gjorde sig av med alla sina 38 anställda – de som ville jobba kvar i butiken fick bli anställda av ett bemanningsföretag i stället.

Henrik Bäckström skriver i sin replik att vi menar att arbetsmarknaden håller på att tas över av bemanningsföretag. Det menar vi inte och har inte heller undersökt. Vi är mycket tydliga i vår rapport, samt i vår artikel, med att vi inte har haft någon ambition att undersöka bemanningsföretagen. Problemen är inte bemanningsföretagen i sig utan andra företags användning av dem.

Vi har enbart riktat in oss på arbetsgivarsidans­ användande av inhyrd arbetskraft i lokala förhandlingar som fenomen samt vad detta får för effekter på förhandlingsläget. Vi har också sedan tidigare tagit del av den rapport från Bemanningsföretagen som Bäckström hänvisar till, och ser ingen anledning att betvivla den då vi själva hänvisar till den i vår rapport.

En stor del av löntagarnas välbefinnande och rättigheter bestäms i lokala förhandlingar. Här ingår turordningslistor, lönefrågor, medbestämmandefrågor och arbetsmiljöfrågor. Vi önskar att det sker en större kartläggning och undersökning av vad det förändrade förhandlingsläget får för effekter på detta. Om de överenskommelser som gjorts om företags användande av inhyrd personal i årets avtalsrörelse inte återställer balansen, befarar vi att arbetsvillkoren kan komma att försämras för samtliga löntagare.

Vi tycker att det är positivt att Bäckström är mån om de bemanningsanställdas välbefinnande och status. Självklart måste detta också få sitt uttryck i starka kollektivavtal även för den inhyrda arbetskraften. Bäckström och den svenska fackföreningsrörelsen bör göra gemensam sak i att försöka förändra rättsläget efter Laval-domen, så att även utländska löntagare ska verka inom den modell vi har för bemanningsföretag i Sverige.

Vi vill återigen poängtera att vi anser att bemanningsföretagen har en har en positiv roll då de leder­ till ett högre resursutnyttjande samt hjälper grupper långt från arbetsmarknaden att få en anställning. Detta hindrar dock inte att möjligheten att hyra in personal skapar problem som måste lösas. Vi delar också den åsikt som Bäckström för fram, att arbetsmarknadens parter bör lösa detta. Men för att en sådan lösning ska vara möjlig måste också Svenskt näringsliv ge efter i bemanningsfrågan.

Förhoppningsvis kan detta leda till att bemanningsföretagen blir en mer attraktiv bransch där gränsen mellan inhyrd personal och fast anställd personal i ett företag kan raderas.

Karin Ehlin Kolk

Daniel Gullstrand

Aktiva i S-studenter och författare till

rapporten ”Förhandling i förvandling”

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN