ÅSIKT

Att Sverige strider för valjakt lögn, MP

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Miljöministern: Tvärtom, jag vill minska jakten – kraftigt.

Det är anmärkningsvärt att sanningen inte räcker när Miljöpartiet angriper regeringen.

Efter några månader med alliansregering påstod Maria Wetterstrand att regeringens klimatpolitik innebar att klimatutsläppen ökar. I dag vet vi att utsläppen minskat mer under alliansregeringen än under Miljöpartiets tid som regeringsstödjande parti.
Peter Eriksson har därefter fortsatt med att påstå att Sverige rasat i miljöorganisationernas Climate Index. Sanningen är att Sverige ansågs bäst av alla OECD-länderna, bäst av EU-länderna och tvåa i hela världsrankingen.

Nu fortsätter miljöpartisterna Isabella Lövin och Carl Schlyter på den systematiskt inslagna partivägen. På aftonbladet.se (25/5) påstås att jag strider för kommersiell valjakt. De felaktiga påståendena om regeringens arbete för valarna staplas.

MP-duon påstår: Att Sverige driver på för att åter tillåta kommersiell valjakt. Men dagens problem är just att kommersiell valjakt redan sker i stor omfattning. Jag vill kraftigt minska jakten.

MP-duon påstår: Att Sverige driver på för att legalisera jakt på hotade valar på skyddade områden. Det är självklart tvärtom. Sverige driver på för att minska all pågående jakt och stoppa all jakt på hotade arter. Ingen jakt får bedrivas utan tillstyrkan från den internationella valfångstkommissionens vetenskapliga kommitté.

MP-duon påstår: Att Sverige åsidosätter och vill överge det vetenskapliga kvotsystemet. Tvärtom: vi vill att systemet ska bli starkare och användas i allt större utsträckning. Sverige har försökt lagbinda länderna vid systemet.

MP-duon påstår: Att Sverige driver på för ny jakt i valskyddsområde runt Antarktis. Jakt bedrivs i dag i valskyddsområdet. Sverige vill begränsa och stoppa den jakten.

Dagens jakt är okontrollerad och ökande. Upp emot 2 000 valar skjuts per år och på sikt hotas valbestånden. Det hotet vill Sverige undanröja! Vi vill nå resultat – på samma sätt som vi under de senaste fyra åren har höjt den svenska miljöambitionen och förbättrat miljöresultaten från det som miljöpartiet lämnade efter sig.

Det är onekligen något desperat över ett parti där sanningen inte duger.

Andreas Carlgren
miljöminister (C)