ÅSIKT

Okej att bryta mot etiketten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Bröllopskoordinator: Visar att Victoria är en modern prinsessa

Det som talar för att Kronprinsessan Victoria leds in av sin far i kyrkan är att hon är en modern prinsessa. Det är ett modernt förfarande i den bemärkelsen att brudpar allt oftare väljer att lyssna till sina hjärtan i stället för att följa traditioner och etikettregler till punkt och pricka. Kronprinsessan Victoria vet, och svenska folket vet, att hon går in i äktenskapet av ”egen kraft och vilja”, det vill säga inte överlämnas av en förmyndare till en annan – i motsats till den ceremoniella symboliken.

Kyrkorummet är extra känsligt då allt man säger, var man går, står och vart åt man vänder sig har ett väldigt stark symboliskt värde. Vi har därför full förståelse för att många präster reagerar. Men om Kronprinsessan Victoria och Daniels vigselpräst accepterar deras val finns det säkert en god anledning.

Det var inte länge sedan väldigt många svenskar trodde att det var en svensk tradition för bruden att ledas in av sin far. Det är först de senaste åren när diskussionen nått ut i media som medvetenheten har ökat. De som inte är aktiva i Svenska kyrkan hade tidigare inte en tanke på denna symbolik.

Har man en tillräckligt god motivering är det enligt vår mening fullt acceptabelt att bryta mot både etikett och traditioner.

Eftersom man kan antaga att kungahuset är väl införstådda med den svensks vigselgudstjänstens ordning är jag säker på att detta är ett mycket medvetet val.

Visst har de världens blickar riktade mot sig, och ju mer formellt ett bröllop är, desto striktare bör man hålla på etiketten. Men det är i första hand Deras drömbröllop. Deras dag. Den kommer aldrig åter så därför är det viktigt att De får göra som De önskar.

Jag känner full tillit till deras val. Självklart blir alla nyfikna, och många förvånade. Förhoppningsvis får vi ta del av deras resonemang i sinom tid.

Tove Leijon

Bröllopskoordinator

Bröllops Akademin i Norden