ÅSIKT

”Statlig a-kassa dumt, Björklund”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Foto: Jan Björklund är partiledare för Folkpartiet och utbildningsminister.
DEBATT

Det finns en sak vi håller med Folkpartiet och dess ledare Jan Björklund om i det senaste utspelet om att förstatliga a-kassan – det är att alla löntagare ska ha en arbetslöshetsförsäkring. I allt annat har partiet i sak fel.

Tvärtemot vad Björklund påstår är det mycket logiskt att behålla a-kassan nära de fackliga organisationerna. Observera att detta inte betyder att det är facken som ”har hand om” arbetslöshetsförsäkringen, som Björklund felaktigt tror. A-kassorna är egna föreningar som utövar myndighetsutövning och verksamheten kontrolleras av statliga Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen, IAF.

Att vi trots de senaste årens förändringar med brister och svagheter i försäkringen ändå får anses ha ett fungerande system beror just på att de flesta a-kassorna bedriver sina verksamheter nära de fackliga organisationerna. Ett konkret påtagligt exempel är det som skett inom IF Metall det senaste året. IF Metall fick under kort tid mycket stora volymer arbetslösa. A-kassans förmåga att hantera dessa individer har varit mycket god och det tack vare närheten till facket och dess goda kännedom och närhet till både medlemmarnas verklighet och den verksamhet där kollektivavtalen tecknats. IF Metalls många gånger goda relationer med arbetsgivarna ledde också till att det gick smidigt och snabbt att få in korrekta arbetsgivarintyg och andra väsentliga intyg.

Erfarenheterna från Norge, som har en statlig myndighet som sedan ett par år tillbaka hanterar landets olika värlfärdssystem, lockar inte heller till att förverkliga Folkpartiets förslag. Systemet har varken blivit effektivt eller smidigt, tvärtom är handläggningstiderna fortsatt långa.

Många lever kvar i föreställningen att det är a-kassorna och facken som formulerar regleverket för arbetslöshetsförsäkringen. Inget kan vara mer felaktigt. Regelverket uttformas och beslutas av våra politiker. Poängen med att få a-kassa är att du ska få ersättning för förlorad inkomst under tiden som du letar efter ett nytt jobb. Fungerar inte detta för den enskilda individen när han eller hon blir arbetslös urholkas legitimiteten för en arbetslöshetsförsäkring.

För att belysa de problem som finns med utformningen av dagens arbetslöshetsförsäkring har SO ägnat våren åt att träffa representanter för alla riksdagspartier. Alla utom Folkpartiet. Vi har gjort flera påstötningar men partiet har inte velat ta emot oss. Med facit i hand är det verkligen synd. För med den kunskap Folkpartiet i så fall hade fått med sig från SO hade gårdagens utspel omöjligt kunnat se ut som det gör.

Jan Björklund slirar – eller glömmer – när han påstår att staten står för två tredjedelar av a-kassornas utgifter. Det finns en arbetslöshetsavgift på 33 procent som medlemmen betalar och resterande 66 procent står staten för. Men varje a-kassa måste dessutom betala en finansieringsavgift, som tas ut av medlemmarna – en avgift i miljardklass. Var ska du hämta de pengarna Jan Björklund?

A-kassorna är skickliga på att hantera de mycket snåriga reglerna i försäkringen – det är sällan felaktiga utbetalningar sker. Det vore slöseri att inte låta ett fungerande system fortsätta. A-kassorna är bäst på att sköta a-kassan.

Harald Petersson
Ordförande SO, Arbetslöshetskassornas samorganisation