Vi kan ha jämställda pensioner om 50 år

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fi: Vi vill höja garantipensionen och skrota det nuvarande PPM-systemet

Vi föreställer oss att Feministiskt initiativ kommer in i riksdagen 2014 och att vi genom hårt arbete lyckas komma tillrätta med alla orättvisor i arbetslivet. Individualiserad föräldraförsäkring infördes också. Det ledde till att män och kvinnor delade lika på både det obetalda arbetet i hemmet och deltidsarbetade i samma utsträckning.

Vi föreställer oss att detta uppnåddes på en tioårsperiod. Då skulle kvinnor och män som påbörjade ett yrkesliv 2024 ha likvärdiga villkor när de gick i pension 40 år senare. Då är vi framme vid 2064. Vill vi vänta så länge?

1994 infördes det pensionssystem som först nu slagit igenom med full kraft. Det poängterades att systemet var könsneutralt, det behandlade kvinnor och män exakt lika. Levde vi i ett jämställt samhälle, där det enda vi gjorde hela livet var att arbeta, så vore detta sant. Vad pensionssystemet är blint för är att kvinnor och män gör olika livsval, och att en skev fördelning av såväl det betalda och obetalda arbetet som löneinkomster mellan kvinnor och män fortfarande består.

Pensionssystemet är utformat efter den manliga normen att man ska arbeta heltid i 40 år för att uppnå full pension. Att kvinnor är föräldralediga mer, deltidsarbetar mer, har lägre lön och oftare lämnar arbetslivet i förtid är några av de faktorer som slår hårt på pensionerna.

Kvinnor har idag 86 procent av mäns löner, men bara 70 procent av deras pensioner. Systemet bygger också på värderingen att det bara är lönearbete som ska avgöra hur stor pensionen blir. Hela vägen, Hela livet. Vi tycker inte att det är rimligt utan vill se över möjligheten att låta de bästa 20 åren i yrkeslivet styra slutpensionen.

På så sätt skulle det finnas möjligheter att göra val att under perioder av sitt liv gå ner i arbetstid för exempelvis barn eller studier, utan att få allvarliga konsekvenser för pensionerna. Att ta väl hand om våra barn och att utbilda sig är också viktiga uppgifter i ett gott samhälle och bör inte bestraffas.

En färsk rapport från IFS, Inspektionen för socialförsäkringar (publicerad maj 2014) visar att allt fler lämnar yrkeslivet i förtid. En majoritet av dem är kvinnor och genomsnittsåldern för dem är 63 år. Kartläggningen visar att det är framför allt kvinnor anställda inom kommun och landsting samt privatanställda arbetare som lämnar arbetslivet med en sjukdomsrelaterad ersättning. För att uppnå full pension måste man idag arbeta till minst 66 år, i framtiden ännu längre. I dag är det inte möjligt att få en socialförsäkring bortom 65, vilket innebär att ett utslitet vårdbiträde måste börja ta ut sin pension flera år innan full pensionsålder uppnåtts. Vi vill att åldersgränsen på socialförsäkringar ska möta pensionsåldern.

En annan orättvisa är det som kallas ”pensionärsskatten”. Vad som avses med det är skillnaden i skatt som tas ut mellan den som arbetar och den som uppbär pension. Genom jobbskatteavdragen har den borgerliga regeringen avsevärt ökat köpkraften hos dem som lönearbetar.

Den ökade köpkraften är det inte bara pensionärer som går miste om, utan alla som inte lönearbetar, exempelvis föräldralediga, arbetslösa, sjukskrivna och de som uppbär försörjningsstöd. Med andra ord, de grupper som har minst i samhället. Feministiskt initiativ vill skrota jobbskatteavdragen för dem som tjänar mest och införa motsvarande skattelättnad för dem som har lägst pension.

Över hälften av de kvinnor som nu går i pension kommer att få garantipension, så kallad fattigpension. Av dem får 100 000 endast garantipension 7 030 kronor i månaden om man är gift, 7 881 om man är ogift. Före skatt. Vi har sedan det nya pensionssystemet infördes haft en kraftig reallöneökning i Sverige. Eftersom garantipensionen är bunden till inflationen och inte till löneutvecklingen i samhället har nivåerna kraftigt halkat efter. Garantipensionen bör omedelbart höjas för att kompensera för detta. Vi vill att golvet på garantipensionen genast höjs till 10 800 kronor/månad för att möta EU:s gräns för fattigdom.

För rättvisa pensioner behövs politiskt vilja, det duger inte att lägga över ansvaret på individerna. Om 50 år kan vi ha jämställda pensioner. På vägen dit vill Feministiskt initiativ:

Gudrun Schyman

Lotten Sunna

Publisert: