Debatt

En tredje pappamånad kommer inte att räcka

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vänsterpartiet: Nästa steg mot jämställdhet får inte ta ytterligare tolv år

Det är nu tolv år sedan den andra pappamånaden infördes. Den andra månaden ökade uttaget med mindre än tio dagar i genomsnitt bland män. I den takt som det går i dag kommer det att ta nära tre decennier innan vi uppnår ett jämställt uttag av föräldraförsäkringen. Det är orimligt lång tid. Sett i backspegeln vet vi att bara reservera ytterligare en månad kommer att ge små effekter.

Kvinnors hela livssituation står här på spel. Uttaget av föräldraförsäkringen påverkar kvinnors arbetsvillkor, löner, hälsa och pension. Som uttaget generellt ser ut i dag, påverkas kvinnor negativt.

Regeringen har ambitioner att vara en feministisk regering. Det är bra och något vi bidragit till – i den budget regeringen lade i höstas var det Vänsterpartiet som drev igenom höjt underhållsstöd för ensamstående, pengar till förlossningsvården och kvinnojourerna, en stor satsning på fler anställda i äldreomsorgen och sänkt skatt för fattigpensionärer.

En regering med ambition att vara feministisk måste också våga ta tag i de strukturella problemen och föräldraförsäkringen spelar en nyckelroll. Det tycker vi i Vänsterpartiet men även den förra regeringens utredare för ”Män och jämställdhet” kom fram till att individualisering av föräldraförsäkringen spelar en avgörande roll för att nå jämställdhet, liksom huvudsekreteraren för socialförsäkringsutredningen Irene Wennemo, som härledde det ojämställda uttaget till varför kvinnor är sjukskrivna i större utsträckning än män.

Den svenska föräldraförsäkringen är unik i världen och den är generös. Men det är alltså tydligt att politiken hittills inte har vågat utmana den grundläggande ojämställdheten som envist lever kvar. Den har i stället inneburit att bygga in olika incitament för att locka fram önskvärda beteenden. Det är jämställdhetsbonusar, det är dubbeldagar, det är olika typer av ersättningar som ingetdera har gett önskade effekter.

Nu vill alltså regeringen, tillsammans med FP, rucka på ordningen litegrann igen och i handen har de sitt jämställdhetsverktyg – en så kallad öronmärkare. Den ska få fler pappor att stanna hemma, få det ojämställda uttaget av dagar att bli lite mindre ojämställt.

Men Vänsterpartiet nöjer sig inte med öronmärkning när det gäller föräldraförsäkringen.

Det är dags för ett helhetsgrepp på vad ett jämställt föräldraskap faktiskt innebär. Så länge tanken om valfrihet är en överordnad princip för kommande reformer, kommer föräldraförsäkringen att fortsätta försvåra för arbetsgivare och fortsätta låsa in föräldrar i daterade könsroller. Då räcker inte en tredje pappamånad särskilt långt. Båda regeringspartierna är medvetna om detta och har tidigare drivit krav om en tredelning av föräldraförsäkringen. S släppte kravet på sin kongress för ett år sen. MP drev det så sent som i den senaste valrörelsen. Vi vet att det både inom S och MP finns en vilja att ta större kliv framåt

Vi välkomnar samtal med regeringen i den här frågan och har som ambition att hitta lösningar där vi försäkrar oss om att mäns uttag av föräldraförsäkringen ökar så att kvinnors livsvillkor och ekonomi stärks.

Som riksdagens främsta feministiska parti vill vi tillsammans med andra arbeta för att skapa bästa möjliga förutsättningar för att kvinnor och män ska ges samma möjligheter i arbetslivet, att inkomstklyftorna mellan män och kvinnor ska minska och att alla föräldrar ska ha samma rättigheter och skyldigheter.

Jämställdhet handlar ju om att dela lika. Inte litegrann lika. Utan helt enkelt lika. För det ska bli möjligt krävs ett målmedvetet långsiktigt arbete.

Rossana Dinamarca

Wiwi-Anne Johansson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Jämställdhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Jämställdhet