ÅSIKT

”Sveket mot invandrartjejerna”

DEBATT

Nalin Pekgul: Religiösa friskolor och etniska vårdcentraler hindrar frigörelse

I sitt sommartal i Vaxholm den 9/8 uppmärksammade Fredrik Reinfeldt det patriarkala förtryck många invandrartjejer lever under.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fredrik Reinfeldt sa att ”det går inte göra misstaget att tro att vi alla har samma typ av frihet, för det har vi inte”.

Välkommen till verkligheten, Fredrik Reinfeldt!

Nu ska statsministern åka runt i landet för att höra invandrartjejer berätta om sin situation. Statsministern talar politiskt korrekt om att intressera sig för unga invandrartjejer, men den politik som den borgerliga regeringen driver förstör grunden för deras frihet. För att en politiker ska uppfattas som trovärdig krävs att ord och handling går ihop.

Moderaterna och deras borgerliga kollegor har skapat möjligheten att driva religiösa och etniska skolor med kommunala medel.

Kan det verkligen vara så att statsministern är okunnig om att de föräldrar som skickar sina barn till dessa skolor gör det därför att de vill ”skydda” sina barn från att träffa människor som är annorlunda än de själva? Framför allt handlar det om att isolera tjejer och hindra dem att ta intryck av det fria liv jämnåriga tillåts leva.

Plymouthbrödernas friskola i Halland som vi fick en inblick i genom förra sommarens debatt är ett tydligt exempel på hur religiösa samfund använder friskolor till att isolera ungdomar från omvärlden. Enligt Plymouthbröderna är kvinnan underställd mannen och högre utbildning än grundskola är inte tillåten för flickor.

Isolering, om än inte lika hård, drabbar även invandrarflickor som placeras i religiösa friskolor. Syftet är detsamma – att undanhålla barnen information om andra livs­åskådningar och att uppfostra dem enligt en annan värdegrund än den jämställda och demokratiska som skollagen föreskriver.

Föräldrar med barn i dessa skolor har gett exempel på att lärare i ämnet samliv och sexualkunskap är mot abort, fördömer homosexuella, anser att sexualiteten enbart hör till äktenskapet och att det inte finns behov av preventivmedel.

Ett annat exempel på inskränkningar av invandrartjejers frihet kan hämtas från Stockholms läns landsting. Många tjejer med invandrarbakgrund som mår dåligt vågar inte söka psykologisk hjälp på grund av familjen, men att ha lite ont i magen och gå till vårdcentralen går bra.

En läkare som är införstådd med problemen upptäcker då ofta att orsaken till det onda är den press flickan är utsatt för från sin familj. Om läkaren snabbt kan hänvisa till en psykolog eller kurator på vårdcentralen är chanserna goda att flickan får hjälp att reda upp sin situation.

Resultatet efter ett decenniums utvecklingsarbete blev ett brett samarbete mellan vårdcentraler, skolor och socialtjänst till stöd för invandrartjejer.

Det tog oss tid att få förståelse och resurser för detta sätt att arbeta, men hela resultatet raseras nu av vårdvalsreformen i Stockholm. Psykosociala team och krismottagningar har redan tagits bort.

Etableringsfriheten inom ramen för vårdval Stockholm kommer också att leda till att etniska och religiösa vårdcentraler etableras. För äldre invandrare kan det naturligtvis vara praktiskt att enkelt hitta en läkare som talar det egna modersmålet.

Men varken detta behov som kan finnas bland äldre eller viljan att låta ännu en marknad växa för privat företagande får bli en ursäkt för att använda skattemedel till att skapa slutna enklaver där unga tjejers frihet begränsas.

Jag vill inte tro att statsministern är en bedragare som kommer med fagert tal i förhoppning om att ingen genomskådar honom. Min slutsats blir att han är fullständigt omedveten om välfärdssamhällets betydelse för kvinnors frigörelse.

Varför skulle han annars ägna den ena dagen åt att lyssna på invandrartjejernas problem när han den andra dagen raserar den jämlika skola och sjukvård som stärker deras ställning i samhället.

Dagens debattör

Nalin Pekgul

41 år, Spånga, ordförande för

Socialdemokratiska kvinnoförbundet.