Debatt

Halal-TV är en skymf

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Med Halal-TV tar SVT ställning för utpräglade religiösa värderingar

I Sverige lever omkring 400 000 personer med varierande anknytning till islam. Många har kommit till Sverige på flykt undan islamistiska förtryckarregimer. Andra är progressiva ateister eller passiva muslimer.

Dessa blir nu representerade av unga kvinnor som döljer sitt hår under slöjan och vägrar ta män i hand.

Halal-TV är en skymf mot det sekulära samhället i synnerhet vid en tidpunkt när det i dagarna rapporterats hur en trettonårig flicka offentligt stenats till döds i Somalia av islamistisk milis som straff när hon försökt anmäla en gruppvåldtäkt, skriver Sara Mohammed, Soleyman Chasemiani och nio andra debattörer.

Kvinna i burkha.
Kvinna i burkha.

Opartiskhet är en av de grundläggande reglerna för svensk public service. Med tv-programmet Halal-TV har Sveriges Television medvetet frångått denna princip. Tre kvinnor i huvudduk och i övrigt klädda enligt islamisk sed blir huvudrollsinnehavare i Halal-TV. Dessa tre unga kvinnor – låt vara att deras klädnader går i pasteller – representerar uråldriga religiösa påbud som står i strid mot grundläggande mänskliga fri- och rättigheter och värderingar. En av de tre har tidigare klart uttalat sitt stöd för sharialagar som till exempel stening till döds vid otrohet.

Slöjan är ingen klädsel. Den är ett religiöst påbud med tydliga patriarkala värderingar om könsroller, kvinnans underordning och hennes sexualitet som måste döljas för alla utom den äkta maken. Den ser kvinnan och hennes sexualitet som samhällets fördärv. Därmed är slöjan en skymf mot männen som inte anses kunna behärska sin sexualitet vid åsynen av en kvinna utan huvudbonad. Slöjan är således en symbol för förtryck av båda könen.

Offentliga inrättningar och myndigheter är till för alla medborgare. De som arbetar där får inte utmärka sig på ett sätt, religiöst eller ideologiskt, som kan utesluta andra medborgare eller medföra att de tvingas avstå sina rättigheter. Det enda sättet för att kunna utföra detta uppdrag är statens och myndigheternas sekulära status. En beslöjad kvinna i rollen som myndighetsperson utsätter de sökande som är i behov av hennes tjänst för hennes religiösa tro och värderingar och det symboliska förnedrandet av både män och kvinnor utifrån slöjans budskap.

En programledare med slöja gör samma sak. Hennes slöja blir inte bara hennes utan SVT:s syn eller tolerans för det slöjan symboliserar. I och med detta skänker SVT slöjan oreserverat stöd och ger de beslöjade programledarna oinskränkt rätt att kränka alla de medborgare som avskyr de patriarkala och religiösa normer och värderingarna.  

I Sverige lever omkring 400?000 personer med varierande anknytning till islam. Många har kommit till Sverige på flykt undan islamistiska förtryckarregimer. Andra är progressiva ateister eller passiva muslimer.

Dessa blir nu representerade av unga kvinnor som döljer sitt hår under slöjan och vägrar ta män i hand.

I Sverige har vi religionsfrihet, vilket också innebär individens rätt att avstå från religion.

Halal-TV är en skymf mot det sekulära samhället i synnerhet vid en tidpunkt när det i dagarna rapporterats hur en trettonårig flicka offentligt stenats till döds i Somalia av islamistisk milis som straff när hon försökt anmäla en gruppvåldtäkt.

Genom sina extrema religiösa uppfattningar tar programmets tre kvinnor avstånd från det svenska samhället, jämlikhet och alla människors lika värde.

Med Halal-TV har Sveriges Television tagit ställning för utpräglade religiösa värderingar och medvetet brutit mot grundregeln om opartiskhet.

Ordet Halal är religiöst och betyder det rätta, det tillåtna, till och med en plikt gentemot Gud.

Motsatsen heter Haram, det förbjudna.

De tre beslöjade kvinnorna utför sin religiösa plikt genom SVT och skapar Halal-TV. Vad är då det övriga public serviceutbudet?

Haram-TV?

Svara på det, Eva Hamilton!

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt