Är det medicin han behöver?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Två barnläkare: Ett svek mot barnen att ge dem piller med okända långtidseffekter

I USA har man börjat ordinera statiner till ordentligt tjocka barn. De nya riktlinjerna har utlöst en hetsig debatt där flera forskare och doktorer varnar för statinernas okända långtidseffekter hos barn.

Risken är att vi snart har samma behandlingsstrategi i Sverige. Genom att ordinera illa underbyggda mediciner i stället för en sund livshållning sviker vi dagens unga, skriver Salomon Schulman och Tomas Sveger.

Tioårige Markus väger över sextio kilo. Det är på tok för mycket. För ett år sedan skickade en skoldoktor honom till en barnläkare. Markus behöver gå ner i vikt. Läkaren ordinerar förbud mot läsk och snask och förelägger honom att promenera åtminstone en timme dagligen.

Efter ett år har vikten inte ruckats ett enda kilo. Helt i konsekvens med tidens medicinska synsätt börjar barnspecialisten betona vikten av att förebygga hjärtproblem i vuxen ålder. Både barnet och föräldrarna känner ångest, eftersom morfar dog i hjärtinfarkt redan vid sextio års ålder.

Vad ska man ta sig till om man känner sig som ett hopplöst fall? Och vad kan en stackars doktor göra? Desperat kasta sig över nymodigheter som verkar lova goda resultat?

Såväl läkare som samhälle tycks stå maktlösa inför den fetmaepidemi som spridit sig världen över. Det ena medicinska rådet efter det andra har gått om intet. Hälsoprogram har slagit slint, matrestriktioner misslyckats och motionsråd har oftast floppat.

Fetman har kommit för att obevekligen stanna.

Sedan i somras rekommenderar det amerikanska barnläkarförbundet, som ofta tjänat som ett medicinskt föredöme för sin svenska motsvarighet, statiner (läkemedel som sänker kolesterolet och minskar risken för hjärtkärlsjukdom) till ordentligt tjocka barn med förhöjt kolesterol. Dessa läkemedel får nu ges redan från åtta års ålder.

Att det amerikanska barnläkarförbundet överraskande tagit detta beslut har rivit upp en storm bland medicinare där. I Sverige verkar man ännu inte vara medveten om denna anbefallna statinordination. Risken är dock överhängande att vi snart får se samma behandlingsstrategi här.

Övervikt kan som bekant leda till högt blodtryck, hjärtsjukdomar och diabetes. Sådant vill man förstås förhindra. Med statinintroduktionen ligger vägen öppen för förskrivning av andra typer av tabletter som kan intas parallellt. Blodtrycksmediciner, salicylpreparat och antidiabetika som sänker insulinresistensen ligger på apotekshyllorna i väntan på nya förbrukare.

Läkemedelsindustrin gnuggar händerna.

Statiner är ett av världens mest sålda och lukrativa piller. De förebygger åderförkalkning och reglerar kolesterolomsättningen så att blodkärlen inte slammar igen. Därmed menar man sig kunna hindra hjärn- och hjärtkatastrofer.

Denna process börjar redan vid späd ålder. Därför förespråkar man tidig medicinering.

Hos vuxna vet man att statiner minskar antalet hjärtincidenter och även kan bidra till att ge patienterna en bättre livskvalitet. Men ännu finns ingen övertygande studie som fastslår att statiner minskar dödligheten.

Hos vuxna kan detta medikament i ovanliga fall även orsaka svårartade muskelbiverkningar som både kan vara invalidiserande och dödliga. Frekvensen hos barn är dock otillräckligt känd.

Det man verkligen fruktar är att statinerna ska hämma inlagring av nyttigt kolesterol som behövs vid nervuppbyggnaden, både i hjärnan och perifert ute i kroppen. Detta hinder ökar risken för att utveckla både psykiska och neurologiska sjukdomar.

De nya riktlinjerna har utlöst en hetsig debatt i USA, där flera forskare och doktorer – med all rätt – hyser rädsla för statinernas okända långtidseffekter hos barn.

Som om detta inte vore nog stör statiner hormonsynteser och det immunologiska systemet på ett oklart vis.

Med den alltmer ensidiga biologiska syn vi har på nästa generation genom att ordinera illa underbyggda mediciner i stället för att med kraft förmedla en sund livshållning desavouerar vi dagens unga.

Det är hög tid för Läkemedelsverket och Barnläkarföreningen att bekänna färg.

Salomon Schulman, Tomas Sveger

Publisert: