ÅSIKT

Isen smälter av uppvärmt vatten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Stefan Torssell: FN:s klimatpanel ignorerar vattens påverkan på klimatet

I många städer anlades en park intill järnvägsstationen. Sot­röken gjorde lakanstvätten svart och järnvägsbolagen ville ha ett område att fånga in soten. De koleldade industrierna byggde i stället höga skorstenar som skingrade rökgaser och sotpartiklar över större områden.

Människan är en mästare på tillfälliga lösningar på långsiktiga problem. Men det går aldrig att inringa eller flytta miljöpåverkan. Lokala problem blir till slut globala. Oceanerna har blivit människans nya område där det lokala långsamt håller på att förvandlas till ett gigantiskt globalt problem.

Mycket tidigt fann forskarvärlden ett samband mellan den ökande halten koldioxid i atmosfären och ett varmare klimat och antog att det var orsaken till klimatväxlingen. Utifrån vetenskapliga undersökningar har forskarvärlden konstaterat att isarna på Grönland och Arktis smälter. Uppgifterna om Antarktis är motstridiga.

Haven har blivit 0,1 grad varmare i genomsnitt, men det förekommer lokala skillnader. I norra delen av Nordatlanten är höjningen av vattentemperaturen lättast att konstatera. En liten höjning av nederbörden har också uppmätts, men med stora lokala skillnader.

Årligen släpper människan ut 30 miljarder ton koldioxid i atmosfären genom förbränning av fossila bränslen (olja, kol). En nästan enig forskarkår utgår från att koldioxiden är den enda faktor som orsakar den globala uppvärmningen, trots att koldioxiden endast svarar för en procent av växthuseffekten (rapporten The Physical Science Basis).

I mitten av åttiotalet innehöll atmosfären 362 ppm (miljondelar) koldioxid. I dag är siffran 382 ppm. Tillsammans med andra växthusgaser (koloxid, metangas, vattenånga) bildas växthuseffekten. Vattenånga svarar för 98? procent av växthuseffekten, men mängden vattenånga i atmosfären antas vara konstant.

Vad klimatpanelen glömt bort är att människan värmer stora mängder vatten varje år. Sjöfarten använder 30 miljarder kubikmeter kylvatten som värms fem grader. Människan värmer lika stora mängder vatten. Kärnkraften värmer upp 350 miljarder kubikmeter kylvatten tio grader. Processindustrier, avfallshanteringsanläggningar, koleldade och oljeeldade kraftverk använder omkring 200 miljarder kubikmeter kylvatten som värms omkring tio grader. Kondenskraftverk värmer upp 400 miljarder kubikmeter vatten 70 grader som förångas helt. Oceanerna får ta emot omkring 600 miljarder kubikmeter vatten som värmts tio grader och atmosfären får ta emot 400 miljarder kubikmeter vatten i form av vattenånga. Allt sker på norra halvklotet.

Klimatpanelen har inte alls beräknat hur det uppvärmda vattnet påverkar klimatförändringarna. Då alla utsläpp sker inom avgränsande områden betraktas de som lokala. Ingen sammanställning har gjorts. Vattenmängderna anses vara försumbara och på ett sätt stämmer det. Fördelar man allt uppvärmt vatten jämnt i haven tar det 10 000 år att värma upp haven 0,1 grad ner till 1000 meters djup.

Men om all värme i vattnen fördelades likadant skulle alla hav ha en temperatur på 6 grader. Haven fungerar inte så. Värmen bildas i tropikerna och förs med vindar och havsströmmar mot norr på norra halvklotet. Värmen förs mot Polarhavet.

Vatten är det ämne i naturen som bevarar värme bäst och haven är en stor värmereservoar. Att kylvatten kan påverka vattentemperaturen visar kärnkraftverket Ignalina vid insjön (Druksiu) i Litauen.

Vattentemperaturen i Druksiu har ökat med 3 grader enligt en litauisk regeringsrapport. Nordsjön och Östersjön tar emot över 80 miljarder kubikmeter vatten årligen som värmts tio grader. Vattnet blandas upp under vattenytan, vilket medför att värmen ackumuleras år från år tills en ny värmebalans har uppnåtts i vattnet och det är inte rökgaserna i atmosfären som värmt det vattnet.

De senaste 30 åren har Nordsjöns vattenmassa blivit 0,133 grad och Östersjöns 0,126 grad varmare bara genom uppvärmt kylvatten från fartyg, kärnkraft och processindustrier. Det är mer än klimatpanelens 0,1 grad. Den icke beräknade tillförseln av vattenånga svarar därutöver för en femtedel av den ökade växthuseffekten på norra halvklotet. Dessutom tillkommer värme vid vattenångans kondensering.

Den Baltiska strömmen för stora vattenmassor runt Norges sydspets. Den Nordatlantiska strömmen (fortsättning på Golfströmmen) förenar sig med Norska strömmen och för de uppvärmda vattenmassorna till Norra Ishavet.

På några decenniers sikt är Arktis hotat. Is i ett glas mycket kallt vatten i ett kylskåp smälter snabbare än is på ett fat i rumstemperatur. Vatten smälter is. Uppvärmt vatten som förts med havsströmmar mot Nordpolens isar påverkar nedsmältningen. Det räcker med att höja temperaturen 0,1 grad till 0,2 grad för att få effekt.

Nordpolens smältande is påverkar inte havsnivån, men när tillräckligt mycket smält undan förlängs den grönländska sommaren med 1–2 veckor. Stora isberg kommer att störta i havet och mängder med is från Grönlands sluttningar smälter. Då höjs havsnivån år för år.

Det är endast på norra halvklotet som den globala uppvärmningen är entydigt påvisbar. Grönlands isar smälter troligen långt före Antarktis isar. Några dramatiska förändringar sker inte det närmaste decenniet, men om 20 år ökar issmältningen. Då höjs havsnivån med två centimeter per år. Över 75 procent av världens större städer ligger vid vatten. Var och en kan själv beräkna hur länge de anser att det är värt att betrakta lokala problem som försumbara.

Dagens debattör

Stefan Torssell, 61 år,

Sjökapten Mariannelund