ÅSIKT

Sissela Nordling Blanco: Sverige utvisar Martins och Johans kollega till Etiopien

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Asylansökan avslogs – nu väntar fängelse för regimkritisk journalist

Drygt en vecka har gått sedan journalisterna Johan Persson och Martin Schibbye återvände till Sverige efter 14 månader i etiopiskt fängelse. Samtidigt vill Migrationsverket utvisa journalisten Theodros Arega till Etiopien – där han riskerar många års fängelse för sin kritik mot regimen.

Samtidigt som Martin Schibbye och Johan Persson återvänder till Sverige vill Migrations­verket utvisa en asylsökande journalist till etiopiskt fängelse. Om ­Sverige med trovärdighet ska kunna stå upp för yttrandefrihet och kritisera länder med politiska fångar måste vi först stoppa den här typen av utvisningar.

Så länge världen är präglad av orättvisor – krig, tortyr, förföljelse, fattigdom, sexuellt våld och rättslöshet – kommer det att ­finnas människor som väljer att fly för att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. I dag flyr fyra av fem flyktingar till ett så kallat utvecklingsland. Få når Europa, endast en bråkdel når Sverige.

Theodros Arega är en av de som lyckats att ta sig hit. Han är en regimkritisk journalist, vilket är belagt med många års fängelsestraff i hemlandet Etiopien, samma land som journalisterna Schibbye och Persson just lämnat. Trots detta har migrationsverket gett honom avslag och vill utvisa honom.

Sedan asylansökan avslogs har Arega tvingats leva papperslös i Sverige, fråntagen rätten till sjukvård, utbildning, bostad och arbete.

I stället får han lita på ideella krafter och vänner när han behöver sjukvård eller boende. Arbete kan han bara få av oseri­ösa arbetsgivare som utnyttjar hans situation genom under­måliga löner och villkor. Uteblivna löner, 12-timmars pass, farlig arbetsmiljö och sexuella trakasserier är inte ovanligt för papperslösa på denna rättslösa arbetsmarknad.

I Sverige har Arega fortsatt att arbeta ideellt för att lyfta journa­listers rättigheter och utvecklingen i Etiopien. Han får ­ingen lön, men han får skriva. I Etiopien är hans blogg censurerad och hans tidigare medarbetare fängslad. Hans arbete i Sverige försvårades emellertid efter att han misshandlades och fick sin kamera förstörd. Något som han inte kan få upprättelse för eftersom han riskerar att utvisas till Etiopien om han vänder sig till polisen.

Systematiskt väljer migrationsverket att gå emot lagen genom att utvisa människor med giltiga asylskäl till förföljelse och förtryck. Trots att asylprocessen ­inte är rättssäker vidtas inga ­åtgärder från myndigheten. Om en annan myndighet skulle bryta mot lagen skulle ansvarig minister förhoppningsvis agera, men migrationsminister Tobias Billström förnekar alla problem i den osäkra asylprocessen och låter utvisningarna fortgå.

Vi måste utmana idén om att Sverige är ett öppet land som respekterar de mänskliga rättigheterna.

Sverige tycks i själva verket ha lättare att exportera vapen till diktaturer än att stödja de som kämpar för demokrati och frihet. Till varje pris ska Europas gränser hållas ­stängda samtidigt som européer har i princip obegränsad tillgång att resa i världen. Feministiskt ini­tiativ menar att rätten att röra sig över gränser och söka ett bättre liv måste gälla hela jordens befolkning.

Arega säger att han är glad över att de svenska journalisterna inte behöver gå igenom samma mardröm som hundratals andra samvetsfångar i Etiopien genomgår.

Om Sveriges regering med trovärdighet ska stå upp för yttrandefriheten och kriti­sera länder med politiska ­fångar ­måste de sluta utvisa människor till länder där de fängslas på grund av kön, sin sexualitet, sin etnicitet eller sina politiska åsikter.