Ahlenius, Jersild, Lambertz m. fl.: Mordet på Palme måste klaras upp

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vi kräver att utredarna går till botten med alla tänkbara scenarion

Att man efter 27 år inte har lyckats få någon gärningsman dömd för Palme-mordet är ett stort misslyckande för vårt lands rättsväsende och demokrati, skriver dagens debattörer.
Att man efter 27 år inte har lyckats få någon gärningsman dömd för Palme-mordet är ett stort misslyckande för vårt lands rättsväsende och demokrati, skriver dagens debattörer.

Det har gått 27 år sedan Sveriges statsminister sköts ihjäl i centrala Stockholm av en okänd mördare.

Från att ha varit ett nationellt trauma har det ouppklarade mordet övergått till att bli en skamfläck i Sveriges nutidshistoria. Att ingen gärningsman kunnat dömas ännu efter 27 år är ett stort misslyckande för vårt lands rättsväsende och demokrati. Vi anser att det är av yttersta vikt att förnyade ansträngningar görs för att försöka klara upp mordet.

Till en del kan Palmeutredningens misslyckande förklaras av misstag som begicks redan under de första timmarna och dagarna. Men även därefter har allvarliga fel begåtts, bland annat genom att möjliga spår och motivbilder inte följts upp. När en ny ledning nu tillträtt för utredningen bör det finnas möjlighet att utöva ett mer aktivt arbete och rätta till tidigare brister.

Inledningsvis låste sig de ansvariga vid det så kallade PKK-spåret. När det övergavs förlamades mordutredningen i stället av en lika ensidig satsning på "en ensam galning". En sådan fann utredarna i Christer Pettersson, som sedan han friats i Svea hovrätt 1989, länge fortsatte att behandlas som en huvudmisstänkt. Vittnesuppgifter från mordplatsen avseende mördarens uppträdande, hans val av vapen, skjutförmåga och rörelsemönster pekar dock på en helt annan typ av gärningsman. I själva verket vilar teorin om en ensam gärningsman på ett bräckligt underlag. Trots detta har ett mordscenario med flera personer inblandade, en konspiration, under lång tid uteslutits av utredarna.

Vad hände egentligen på mordplatsen i korsningen Tunnelgatan-Sveavägen den där fredagskvällen i februari 1986, strax före skotten? Vittnesuppgifter beskriver skeendet på ett delvis motstridigt sätt, och utredarna har hittills inte förmått klargöra vad som faktiskt hände. Det gäller exempelvis den rad vittnen som har beskrivit att mördaren mötte Olof Palme och hans hustru strax innan skotten avlossades. En kontakt med mördaren före skotten skulle innebära en helt ny tolkning av mordhandlingen. Hittills har utredarna blundat för den möjligheten.

Vi anser att en förnyad ansträngning att lösa mordet bör innehålla en mer förutsättningslös och detaljerad kartläggning av händelseförloppet på Sveavägen än vad som tidigare skett, grundat på vittnesmål och tekniska data.

Vad gäller motivet bakom mordet påpekade Granskningskommissionen i sin rapport 1999 att vissa tänkbara politiska motivbilder över huvud taget inte finns med i utredningen, eller är ofullständigt belysta. Det gäller bland annat det fullt möjliga politiska motivet att Olof Palme i en del kretsar sågs som opålitlig i sitt förhållande till stormakten Sovjetunionen. Det finns åtskilliga indikationer på att det inom bland annat säkerhets- och underrättelsevärlden fanns sådana farhågor.

Detta mordmotiv, kopplat till Olof Palmes planerade resa till Moskva, har aldrig utretts på något grundligt sätt. Kritiken från Granskningskommissionen på den punkten fick klinga ohörd. Vi anser att denna motivbild måste utredas och resultaten i görligaste mån redovisas offentligt. Det kan kräva att ny kompetens och nya befogenheter kopplas till utredningen.

Det skulle vara synnerligen olyckligt för Sverige om mordet på landets statsminister läggs till handlingarna som olöst och olösligt utan att åklagare och polis dessförinnan har gjort allt för att försöka finna lösningen. Vi uppmanar därför dem som beslutar i dessa frågor att skapa förutsättningar för att ge förnyad kraft till Palmeutredningen.

Wilhelm Agrell

Professor i underrättelseanalys vid Lunds universitet

Inga-Britt Ahlenius

Ledamot av Granskningskommissionen

Roy Andersson

Filmregissör

Lars Borgnäs

Journalist och författare

PC Jersild

Författare

Göran Lambertz

Justitieråd

Gun-Britt Mårtensson

Ledamot av Granskningskommissionen

S L Petersson

F d polisintendent, ingick i Palmeutredningens spaningsledning 1986-88

Birger Schlaug

Författare och f d språkrör för Miljöpartiet

KG Svensson

Pensionerad chefsåklagare

Jörn Svensson

F d riksdagsledamot, ledamot i Parlamentariska kommissionen med anledning av mordet på Olof Palme

Gunnar Wall

Författare och journalist

Den här texten går inte längre att kommentera

Vi har rundat av diskussionen. Tidigare inlägg går dessvärre inte att se, en tekniskt brist vi är medvetna om. /Redaktionen

Publicerad: