Hans Linde: Slopa gräddfilen för dagens riksdagsledamöter

Publisert:
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Bra att reglerna skärps – men nya villkoren bör gälla även innan valet 2014

Hans Linde.

Sveriges riksdag ska företräda alla oss som bor i Sverige. Vi företräder byggnadsarbetare,

lärare, kassörskor, sjuksköterskor, arbetslösa, sjukskrivna, skolbarn, pensionärer, fattiga och rika. Därför är det fel att riksdagsledamöterna har ekonomiska villkor som skiljer sig från 95 procent av Sveriges befolkning. Det behöver vi ändra på.

Idag presenteras utredningen om riksdagsledamöternas inkomstgaranti, eller pension som det kallas i dagligt tal. Det är uppenbart att reglerna har varit alldeles för generösa. Vissa före detta riksdagsledamöter har kunnat ta ut en frikostig pension från riksdagen under så lång tid som 15 år. Trots att de inte har varit i närheten av pensionsåldern. Vad är det för arbetslinje kan man med rätta fråga sig? Därför är det bra att reglerna nu skärps.

Förslaget från utredningen innebär att inkomstgarantin i framtiden inte ska gälla längre än maximalt två år. Det är bra. Mindre bra är att reglerna endast gäller de politiker som väljs in i riksdagen efter 2014. Det kommer att innebära att dagens riksdagsledamöter kommer att kunna ta ut guldkantade pensioner den dag de slutar.

Huvudargumentet för detta försvar av de egna privilegierna är ett rent principargument. Man säger att ingångna avtal ska hållas. Men det håller inte. Inkomstgarantin är nämligen en slags omställningsförsäkring, riksdagsledamöternas motsvarighet till a-kassan. Men regeringen har inte haft några svårigheter att försämra a-kassan för miljontals löntagare. Trots att helt andra villkor gällde då löntagarna gick med i a-kassan. Varför ska dessa principer bara gälla högavlönade riksdagsledamöter?

Men det handlar inte bara om pensionerna. Också riksdagsledamöternas löner är alldeles för höga. Sedan 1998 har arvodet per månad ökat från 30 300 kronor till hela 58 300 kronor. Dessutom har många ledamöterna rätt till extraarvoden för att de är ordföranden i utskott, sitter i EU-nämnden eller i Riksdagsstyrelsen. Detta gör att riksdagsledamöter idag har helt andra ekonomiska villkor än de flesta människor i Sverige. Det är inte hållbart om vi vill att människor ska känna förtroende och respekt för riksdagen.

Vänsterpartiet vill därför att riksdagsledamöternas arvode ska sänkas. Vårt förslag är att arvodet bör uppgå till ett prisbasbelopp, vilket idag motsvarar drygt 44 500 kronor. Genom att knyta arvodet till prisbasbeloppet undviker vi dessutom att det skenar iväg i framtiden. Istället kommer det bara att justeras upp i takt med inflationen. Dagens extraarvoden bör helt avskaffas.

För oss i Vänsterpartiet är det viktigt att politiker inte har villkor som i grunden skiljer sig från folk i allmänhet. I väntan på ändrade villkor från riksdagen har därför partiet beslutat att införa en partiskatt. Detta innebär att våra riksdagsledamöter betalar omkring 7000 kr till partiet varje månad och att deras ekonomiska villkor därmed begränsas betydligt.

Åtstramningen av inkomstgarantin är ett första steg i riktning mot rimligare villkor för politiker. Men det steget måste följas av många andra innan vi politiker har villkor som verkligen är representativa för svenska folket.

Hans Linde

Gruppledare, Vänsterpartiet

Publisert: