ÅSIKT

Låt oss höra andra länders argument

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Under rubriken ”Öppna ögonen och hjälp de prostituerade” uttalar representanter för Nätverket mot porr och prostitution sin mening. Sverige måste stå emot ”legaliseringsvågen som drar fram” i Europa (AB Debatt 1/7).

Artikelförfattarna säger sig vilja hjälpa sexarbetare. Vi vill peka på tre problem med deras resonemang:

1) De ger en felaktig bild av den svenska sexköpslagens effekter. Inte någon av de tre myndighetsrapporter som gjorts har kunnat styrka en minskning av prostitutionen.

2) Den hjälp som efterlyses är enbart för de sexarbetare som vill sluta. Det är självklart att ingen ska behöva sälja sex som inte vill, och naturligtvis ska man med all kraft motverka organiserad människohandel. Men var finns diskussionen att även avsätta resurser för att hjälpa de andra sexarbetarna? Till skillnad från andra europeiska länder finns det inget utrymme att diskutera detta i Sverige. När man vägrar erkänna prostitution som arbete innebär det att sexarbetares rätt att organisera sig för att förbättra sina arbetsförhållanden motarbetas. Är inte det djupt ironiskt att just svens-ka samhällsdebattörer och politiker gör detta?

3) Det ges ingen saklig presentation av de argument som fått tyska och nederländska politiker att ändra sin lagstiftning så att prostitution fått yrkesstatus. Denna brist på information om de debatter som förs utomlands utmärker Sverige internationellt. Varken lagstiftning i sig eller resonemang bakom beskrivs, utan man använder skräckdrypande ordalag som förmedlar intrycket att politikerna i de andra länderna är onda eller dumma. De är naturligtvis ingetdera. De har däremot kommit fram till andra slutsatser.

Förutom att vi ”öppnar ögonen” när vi diskuterar prostitution, skulle mycket vinnas om vi även öppnade öronen.

Den svenska debatten om prostitution kännetecknas nu av att vara en tillrättavisande monolog, och Sverige isolerar sig alltmer i denna fråga genom en trotsig motvilja att lyssna.

Låt oss få höra de argument som gjort att andra europeiska länders lagstiftning går i motsatt riktning mot Sveriges. Varför är vi så rädda för att förstå andra länders ställningstaganden att vi måste fördöma dem utan att lyssna?

Lillian Andersson , Jan Axelsson , Daniel Bergqvist , Mikael Björk Blomqvist , Xenu Cronström , Ingegärd Granath , Petra Hansson , Pye Jacobsson , Lars Jonsson , Don Kulick , Madeleine Lindqvist , Petra Meyer , Calle Rehnbinder , Christina Persson , Ulf Schyldt , Mattias Sundby , Göran Åbonde , Petra Östergren (Skribenterna ingår i nätverk som diskuterar sexualpolitiska frågor.)