”Låt oss göra det lönsamt att jobba”

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anna König Jerlmyr (M) vill ändra lagen så att den som tar emot socialbidrag också får lov att tjäna pengar på förvärvsarbete

Som socialborgarråd arbetar jag för att nästa generation Stockholmare ska få växa upp i trygghet. Trots att barnfattigdomen i Stockholms stad minskar har vi fortfarande områden med stort utanförskap och utbredd barnfattigdom. Ensamstående med barn och familjer där båda föräldrarna är födda utomlands är överrepresenterade i denna grupp. Vi har tyvärr områden där det finns unga och familjer med utländsk bakgrund som aldrig kommit in på arbetsmarknaden. Vi ser också en tydlig koppling mellan arbetslöshet och psykisk ohälsa och att barnen tyvärr är de som drabbas värst.

Stockholms stad har redan ett framgångsrikt arbete för att få människor med försörjningsstöd tillbaka i arbete genom Jobbtorgen. Vi ser dock stora utmaningar med den grupp som har ett långvarigt bidragsberoende. Här vill vi göra mer.

Idag finns det tyvärr få incitament att pröva på att arbeta för den som tar emot försörjningsstöd. Konsekvensen är att den som prövar arbete omedelbart får minskat bistånd. Det leder till att det ofta inte är lönsamt för människor som får ekonomiskt bistånd att öka sin inkomst genom arbete på grund av marginaleffekterna.

Regeringen införde 2009 en stimulans för gruppen förtidspensionerade som möjliggjorde att de upp till ett visst belopp kunde behålla sjukersättningen. En reform som sänkte trösklarna in på arbetsmarknaden. I syfte att stimulera fler att vilja pröva steget till arbete är det min uppfattning att regeringen bör ta initiativ till att möjliggöra för den som har tagit emot ekonomiskt bistånd under en längre tid att behålla viss inkomst från sitt förvärvsarbete utan att detta påverkar biståndsbedömningen.

Många av dem som är långvarigt beroende av försörjningsstöd har barn. För att bygga långsiktig trygghet för barnen måste vi sänka alla de trösklar som idag finns för att återgå till arbete. Vinsten blir dubbel, dels förbättras den ekonomiska situationen för den ensamma mamman som får behålla viss inkomst av vad hon tjänar samtidigt som hon får värdefull erfarenhet och en fot in på arbetsmarknaden.

Som socialborgarråd i Stockholm önskar jag få laglig möjlighet att skapa incitament för att stimulera fler till jobb. För det är genom god utbildning och egen försörjning som vi kan bygga fler trygga generationer för framtiden. Jag har därför skickat ett brev till minister Maria Larsson om att se över lagändringar för att komma åt de inlåsningseffekter som försörjningsstödet leder till.

Låt oss göra det lönsamt att jobba, om så för en dag i veckan. Varje steg från bidrag till jobb är en vinst för barnen, för föräldrarna och för samhället i stort. Det är hög tid att se över de skadliga inlåsningseffekterna som kedjar fast många i långvarigt bidragsberoende. Regeringen kan genom att se över lagstiftningen ge oss fler verktyg i kampen mot barnfattigdomen. Vi behöver det för barnen skull.

Anna König Jerlmyr (M), socialborgarråd i Stockholms stad

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN