Vi förväntas jobba övertid – utan betalt

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Facket: Vi kräver rätten till en fritid utan jobbmejl och telefoner

Plingar det i din telefon som betyder jobbmejl? Läser du och ger svar också under ledig tid, på kvällar, helger, på utlandsresan eller under barnaktiviteter på förskolan? Äter sig jobbet in i varje vrå av ditt liv?

På tisdag inleds TCO:s kongress då vi ska tala om detta. Villkoren i arbetslivet förändras i en rasande takt. Förr stämplade man in och ut från arbetsplatsen och efter jobbet var man ledig. I dag följer arbetet med oss dygnet runt genom pling i Iphone eller upplevt tvång att kolla datorn med jämna mellanrum.

Utvecklingen av övertiden talar också sitt tydliga språk. Allt fler av TCO-förbundens medlemmar som är ingenjörer, webbredaktörer, socionomer, lärare, journalister, informatörer, ekonomer, marknadsförare, arbetsförmedlare med mera arbetar allt mer övertid sett över en tioårsperiod. En ökande del av den får man inget betalt för, eftersom det förväntas att man ”ställer upp” när så krävs. Gör man inte det så betraktas man som att sakna ”det rätta drivet” och hamnar efter i karriären. Faktum är att det under 2010 togs ut fem miljoner övertidstimmar. Det motsvarar nästan 125 000 heltidsjobb.

Övertid ha blivit en del av den vanliga arbetstiden, när den egentligen är tänkt för tillfälliga produktionstoppar.

De starkt ökade kraven på att nästan alltid vara tillgänglig har nu också resulterat i att Unionen som är TCO:s största förbund, inför sina förhandlingar i höst har som krav en ostörd fritid.

Vi vet att de flesta av TCO-förbundens medlemmar tycker om sina jobb och vill göra ett gott arbetsresultat. Det gör frågan om att kunna sätta gränser mellan arbete och privatliv extra svår om de uttalade eller outtalade kraven blir allt hårdare. Många kan med hjälp av ny teknik få en flexiblare arbetsdagar vilket är positivt både för arbetsmiljö och effektivitet. Men det finns en baksida av myntet. Kraven på att alltid vara uppkopplad och tillgänglig leder till att alltfler får svårare att stänga av sitt arbete för vila och återhämtning. Det är ingen bra långsiktig utveckling vare sig för arbetsgivare eller för den enskilde.

TCO skapade begreppet ”Livspussel” som en reaktion på ett alltmer anorektiskt arbetsliv och den stress som inte minst småbarnsföräldrar upplever. Nu kommer vi att prioritera dessa frågor ännu mer. Vi vill prestera väl på jobbet, men vi måste också ha rätt att kunna förena jobb och familjeliv, och vi vill orka jobba fram till pensionen.

För många av TCO-förbundens medlemmar handlar arbetstidsfrågan inte om att korta den lagliga arbetstiden utan om att bara behöva jobba så mycket som reglerna sätter gränser för. Man skulle kunna förenkla det och säga att många behöver en rätt att gå ned på heltid.

Övertidsreglerna måste följas bättre samtidigt som de anställda måste ges bättre förutsättningar att hinna klart jobbet på arbetstid. Det kan också behövas skärpt lagstiftning kring den enskildes inflytande. Det behövs mer av förebyggande hälsovård i form av både företagshälsovård och friskvård. Det gör att frågor som arbetsorganisation, chefsfrågor och inflytande över arbetstiden blir allt viktigare framöver.

Kunskapen om arbetslivet måste ständigt utvecklas och regeringens nedläggning av Arbetslivsinstitutet var ett allvarligt misstag. Vi behöver veta mycket mer om hur yrkesverksamma och arbetsgivare bör hantera det moderna arbetslivets ökade krav för att det ska bli socialt och ekonomiskt hållbart.

Eva Nordmark

Publicerad: