Slopade hemläxor fel väg för skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lärarnas riksförbund sågar Dinamarcas förslag: Alla elever måste lära sig att ta ansvar

SKILLNADERNA VÄXER Föräldrarnas utbildning och inkomst har stor betydelse för hur barnet presterar i skolan. Och allt mindre görs för att jämna ut skillnaderna.
SKILLNADERNA VÄXER Föräldrarnas utbildning och inkomst har stor betydelse för hur barnet presterar i skolan. Och allt mindre görs för att jämna ut skillnaderna.

Metta Fjelkner svarar Rossana Dinamarca (V) om ”En läxfri skola är en rättvis skola”.

Jag delar Rossana Dinamarcas oro för de växande klyftorna i den svenska skolan. Sedan kommunaliseringen har både kvaliteten i undervisningen och likvärdigheten i utbildningen fått stryka på foten. Men när det gäller hemläxor anser vi på Lärarnas Riksförbund att dessa fyller flera mycket viktiga funktioner.

Läxor är en bra repetition för att befästa kunskap. Det är meningen att eleven så att säga ska ”knäcka koden” i klassrummet för att sedan komma hem och träna. Det är därför det är så viktigt att elever tillförsäkras tid med sina lärare.

Att ha en hemuppgift är också en betydande del i elevernas utveckling mot att klara av att ta eget ansvar, och utgör samtidigt en daglig länk mellan skolan och hemmet som möjliggör för föräldrar att följa med i sitt barns utveckling.

Att kräva ett avskaffande av hemläxor är fel väg att gå. Ansvarstagande är något alla elever måste lära sig, eftersom det är något som kommer att förväntas av dem i arbetslivet.

Vi vill stärka skolornas kompensatoriska uppdrag för att råda bot på den ökande ojämlikheten i skolan. Oavsett bakgrund ska alla elever få samma möjligheter till kunskap. Lärare måste då ha rätt förutsättningar att hinna med och hjälpa varje elev, utefter varje elevs individuella behov. Nyckeln är  mindre klasser och rätt utbildade lärare.

Metta Fjelkner, ordförande i Lärarnas riksförbund

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN