Låt varghonan Kynna få leva

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Naturskyddsföreningen: Hon kan minska inaveln – nu riskerar hon att skjutas

Den unga varghonan Kynna kom vandrande ensam från Norge till södra Sverige, med värdefulla gener och goda chanser att hon skulle kunna sprida dem till den svenska vargstammen.

Man skulle nästan kunna tro att hon hade läst politikernas beslut om behovet av en vitalisering av de inavlade svenska vargarna. Men trots Sveriges officiella rovdjurspolitik bestämde Naturvårdsverket i går igen att vargen Kynna får skjutas.

Naturvårdsverket har beslutat att det är fritt fram för förnyad så kallad skyddsjakt på Kynnavargen mellan den 10 november och 1 december. Detta trots att honan, enligt vargforskarna, bär på just sådana värdefulla gener som vargstammen kan behöva för att klara sig på sikt.

Kynna är nämligen född i ett norskt unikt vargrevir, som dotter till en nyinvandrad hanvarg och därför inte inavlad som nästan alla andra vargar i Sverige. Och hon kom hit frivilligt, vilket är bättre än att plantera ut valpar från djurparkerna med ovisst resultat.

Dessutom bär hon en sändare, vilket ökar chanserna att övervaka hennes rörelser och få en möjlighet att skydda tamdjuren i hennes närhet. För hon är ju en varg och hon har till flera djurägares mycket begripliga förtvivlan rivit får i Kronoberg. Vi vill helst inte se några får rivna och menar därför att förebyggande stängsling är avgörande.

Men trots det och trots att Kynna är vad vargstammen och rovdjurspolitiken så väl behöver, så har hon fastnat i ett moment 22. Politikerna, myndigheterna och regelverket har inte alls hängt med i utvecklingen. Eftersom Kronobergs län inte hyst vargrevir tidigare har det hittills inte funnits några pengar att söka för de djurägare som vill rovdjurssäkra sina beteshagar inom Kynnas revir.

Bristfällig stängsling gör att vargen kan angripa tamdjur som annars skulle ha skyddats, vilket i sin tur både anförts och godtagits som skäl för skyddsjakt. Och om Kynna – och kanske även andra södervandrande vargar – får skjutas, finns förstås inte längre motiv att sätta upp stängsel.

Om Kynna skulle skjutas förlorar den inavlade vargstammen värdefullt genetiskt material, samtidigt som vargfrågan i södra Sverige bara skjuts på framtiden. Skjuts Kynna så sker det dessutom i strid med rovdjurspolitikens mål att minska inaveln bland vargarna och tillåta spridning till nya områden.

Läget är akut och politiken – genom Naturvårdsverkets beslut – ett misslyckande i praktiken. Beredskap för att möta vargens utbredning söderut saknas. Markägare drabbas i onödan. Nu krävs akuta insatser.

Vi efterlyser omedelbara förstärkningar av anslagen så att djurägarna i området kan få bidrag till rovdjursstängsel. Naturskyddsföreningens medlemmar i Kronobergs län är beredd att med frivilliga insatser hjälpa får-ägare att sätta upp rovdjurssäkra stängsel.

Vi kräver att vargen Kynna får leva. Det är orimligt med skyddsjakt när förebyggande åtgärder inte ens satts in.

I början av nästa vecka förväntas Naturvårdsverket presentera sin utredning om nya regler för skyddsjakt. Om förslagen går i linje med gårdagens jaktbeslut – att unga vargar som kommer hit på eget bevåg utan att behöva planteras ut från djurparker ska skjutas innan förebyggande åtgärder ens sätts in – då är den svenska rovdjurspolitiken illa ute.

Mikael Karlsson

Ulla Rundlöf

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN