Det är blockpolitiken som orsakar krisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

TCO: Läget är allvarligt – en blocköverskridande regering bör övervägas

Foto: Robin Lorentz-Allard
Samtliga partiledare möttes i går i en debatt i SVT:s Agenda.
Samuel Engblom, TCO.

DEBATT. Decemberöverenskommelsen ingicks som svar på en akut politisk kris. Alternativen – att ge ett nyckfullt ytterkantsparti makten att fälla alla regeringar som inte dansade efter dess pipa, eller ett extra val utan garantier om en lösning – var avgjort sämre.

Överenskommelsens fördel var att den gav stabilitet och gjorde landet möjligt att styra. Dess nackdel var att den låste blockpolitiken.

När uppgörelsen nu frånträds, mindre än tio månader efter att den ingicks, ökar den politiska osäkerheten. Det är därför viktigt att partierna tydligt klargör hur man tänker gå vidare.

I gårdagens partiledardebatt i SVT intygade en majoritet av partiledarna att de inte avser att kasta ut Sverige i politiskt kaos. Det är bra, men samtidigt det allra minsta vi kan kräva av våra folkvalda.

När Decemberöverenskommelsen nu inte längre gäller förutsätter TCO att partierna kommer att göra sitt yttersta för att skapa blocköverskridande samarbeten.

Då utsikterna för att något av blocken kommer att kunna få egen majoritet inom överskådlig framtid ser små ut är en blocköverskridande regering ett alternativ som måste övervägas.

Det som omedelbart behöver klaras ut är hur partierna tänker agera under riksdagsbehandlingen av budgetpropositionen och vad som händer i vår när riktlinjerna för den ekonomiska politiken ska behandlas. Söndagens partiledardebatt i SVT gav tyvärr inte några entydiga svar. En ny chans kommer under veckans partiledardebatt i riksdagen.

2016 är ett viktigt år. På arbetsmarknaden står vi inför en ovanligt stor avtalsrörelse när drygt 450 avtal, omfattande tre miljoner löntagare, löper ut. Politiskt kaos vore allvarligt. Det stora antalet asylsökande som just nu kommer till Sverige är en utmaning, men också en möjlighet, för det svenska samhället. Mycket behöver göras omgående för att ordna en värdig mottagning och underlätta inträde i det svenska samhället och på den svenska arbetsmarknaden.

TCO-förbundens medlemmar återfinns i alla led av denna process. De måste ges stabila förutsättning för att göra sina jobb.

Det är viktigt att komma ihåg att den kris som Decemberöverenskommelsen löste hade skapats av samma politiker som ingick uppgörelsen. Det svåra parlamentariska läge som uppstod efter valet 2014, och som nu hotar att återkomma, beror inte på väljarna utan på att politiker valt att låsa upp sig i block.

Det var denna låsning som för ett år sedan gav Sverigedemokraterna möjlighet att bestämma vilken budget som skulle gå igenom och därmed utlösa krisen och det är den låsningen som kan utlösa en ny kris.

TCO-förbunden samlar 1,3 miljoner medlemmar. Varje dag går deras hårt arbetande medlemmar till sina jobb – tjänstemannen på Volvo i Göteborg, sjuksköterskan på Skånes universitetssjukhus, socialsekreteraren i Stockholms stad och läraren i Östersund. När de går till arbetet förväntar sig deras arbetsgivare att de ska vara seriösa och göra sitt bästa. Detsamma förväntar vi oss av politikerna.

Samuel Engblom

Samhällspolitisk chef

TCO

ARTIKELN HANDLAR OM