Sverige ska vara fossilfritt år 2030

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SSU & Grön Ungdom: Här är tre områden regeringen måste prioritera

Foto: Foto: TT
Vi var först i världen med att införa koldioxidskatt, vilket många länder tagit efter. Nu är det dags att gå vidare, skriver debattörerna.
Philip Botström och Lorentz Tovatt.

DEBATT. Regeringen har sedan den tillträdde visat att den menar allvar med att ställa om Sverige i hållbar riktning.

Efter åtta år av borgerlig stiltje i klimatpolitiken är vi glada över att våra partier nu börjat kavla upp ärmarna. Men det krävs mer. För att på allvar ställa om behövs en deadline och en snabbare takt i investeringarna.

Ett av de kanske viktigaste internationella toppmötena någonsin börjar om några dagar i Paris. Världens länder samlas för att gemensamt hitta en lösning på vår tids mest avgörande fråga – klimatet. Förhandlingarna har under många år stått och stampat, men denna gång ser det ut som att ett globalt avtal är inom räckhåll.

Den nya förhandlingsmetoden inom FN handlar om att länder självmant ska presentera sina mål och åtgärder, i stället för att bli påtvingade dessa ovanifrån. Därför är föregångsländer viktigare än någonsin.

Sverige har alla förutsättningar för att vara världens mest hållbara land och det viktigaste föregångslandet av alla. Vi var först i världen med att införa koldioxidskatt, vilket många länder tagit efter. Vi har en stor mängd förnybar energi och en regering som redan uttalat att vår energi ska bli 100 procent förnybar och att Sverige ska bli ett av världens första fossilfria välfärdsländer, dock utan tidplan.
 
Efter åtta år av alliansstyre har vårt rykte som föregångare naggats i kanten, något som tydligt syns i de internationella rankingar som görs av miljörörelsen. Därför måste den nya regeringen göra ännu mer.

För att återta positionen som världens hållbarhetsledare ser vi tre områden regeringen måste prioritera:

Sätt en deadline för när Sverige ska vara fossilfritt. Hittills har våra klimatmål nåtts med råge. Det visar att omställningen är lättare än vad vi trodde. Därför kräver vi att regeringen tar i den här gången. Regeringen bör lyssna på miljörörelse och forskare och besluta om att Sverige ska vara helt fossilfritt senast år 2030, det vill säga inom femton år. Det är görbart, nödvändigt och skulle skicka en våg av inspiration ut i världen.
 

Öka takten i samhällsinvesteringarna. Vi behöver bygga om vårt samhälle och det ska vi göra med glädje. En grön omställning spar inte bara på naturen, utan skapar även jobb och framtidshopp. Här behöver regeringen prestera mer. De viktigaste investeringarna framöver rör infrastruktur, transporter och ett hållbart bostadsbestånd. Inför att regeringen i vår släpper infrastrukturpropositionen krävs rejäla satsningar på järnvägen, både i nya spår och underhåll. Det djupa oljeberoendet i transportsektorn kräver också att anslag och satsningar på alternativa drivmedel görs, främst på el och biodrivmedel.
 

Klimat och fattigdomsbekämpning är starkt sammankopplat. Vi är glada över att vår regering ger mest klimatfinansiering per capita till fattiga länder. Men vi oroas över de signaler som tyder på att regeringen vill avskriva än mer från biståndet. I internationella sammanhang är klimatfinansiering A och O för att nå ett avtal, därför vore det förödande om regeringen skriver av betydande delar av biståndet.

Inför Paristoppmötet skriker världen efter föregångare. Den 29:e november kommer miljontals människor marschera på gatorna världen över för att kräva svar från världens makthavare. Låt Sverige ge dem sitt svar genom att bli den nation som globalt visar vägen mot fossilfrihet och hållbarhet.

Philip Botström

Förbundsordförande SSU

Lorentz Tovatt

Språkrör Grön Ungdom

Publicerad: