Debatt

Ska en polis ge skydd till 29 480 personer?

Debattörerna: Var tredje områdespolis fattas – nu måste vi vända utvecklingen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Antalet områdespoliser som finns på papperet överensstämmer heller inte med hur många områdespoliser som finns i verkligheten, bland annat arbetar många med andra uppgifter, skriver debattörerna.
Antalet områdespoliser som finns på papperet överensstämmer heller inte med hur många områdespoliser som finns i verkligheten, bland annat arbetar många med andra uppgifter, skriver debattörerna.

DEBATT

DEBATT. Den som är rädd är inte fri. I Sverige ska medborgarna känna sig trygga och leva i frihet från brott. Därför måste det finnas en rättsstat som är närvarande överallt, och som kan förhindra och förebygga brott tidigt. Vi liberaler är det parti som tydligast driver på för en rättsstat som klarar att försvara människors trygghet.

Medborgarnas närmaste kontakt med polisen är områdespoliserna. Det är de poliser som jobbar förebyggande i våra stadsdelar, de som ska finnas där människor finns och skapa trygghet genom närvaro.

I Stockholm finns totalt 80 områdespoliser – det är hälften så många som i Göteborgsområdet. Det gör att varje områdespolis i Stockholm har att arbeta med 29 480 personer.

Det gör det extra svårt för områdespoliserna att finnas ute i sina lokalsamhällen i den omfattning som krävs.

Antalet områdespoliser som finns på papperet överensstämmer heller inte med hur många områdespoliser som finns i verkligheten, bland annat arbetar många med andra uppgifter. Vi bedömer att Stockholm saknar ungefär en tredjedel av de områdespoliser som behövs.

Det brottsförebyggande arbetet har tappat resurser och lider av att det finns för få poliser i yttre tjänst. Den utvecklingen är inte acceptabel.

Socialdemokraterna, som har haft ansvar för polisen i fyra år, vill få väljarna att tro att en röst på dem är en röst på välfärd och trygghet. Men under deras tid vid makten har antalet poliser minskat och avhoppen från poliskåren ökat.

Platser står tomma vid polishögskolorna. Vi har i dag den lägsta polistätheten på tio år trots löften om motsatsen. 

Polisen kommer allt längre ifrån medborgarna. Liberalerna har länge lyft underbemanningen och underfinansieringen av polisen i riksdagen. Men regeringen har i tre år sagt att det inte behövs mer resurser.

För att vända utvecklingen i utsatta områden, där kriminella nätverk bygger upp parallella samhällen vid sidan av rättsstaten, måste samhället finnas där, långsiktigt och tålmodigt.

Områdespoliserna bidrar till att förebygga brott tidigt. De är tänkta att verka långsiktigt över tid. Så är dock inte fallet i dag. I flera kommuner väljer man att dra in områdespoliserna så fort en orolig situation lugnar ner sig.

Det finns många exempel på hur polisbristen påverkar den dagliga verksamheten. Sedan ett antal år tillbaka ska stockholmsungdomar som misstänks för brott eller påträffas påverkade kallas till ett möte inom 48 timmar med vårdnadshavare, socialtjänst och polis. Men exempelvis i Skärholmen har polisen valt att inte delta i sådana möten. Resurserna räcker helt enkelt inte till. Därmed missar man en möjlighet att fånga upp ungdomar innan de har hamnat längre in i kriminalitet!

Stockholmarna har rätt att förvänta sig en närvarande polis. Liberalerna är det enda parti i svensk politik som har en genomtänkt, heltäckande och realistisk plan för att vända krisen. Vi vill ha en fast och permanent närvaro av områdespolisen. Fler poliser måste lockas till yrket och fler som lämnat måste lockas tillbaka.

Därför vill Liberalerna höja polisernas löner med motsvarande 4 000 kronor i månaden redan 2018. Vi vill ha 5 000 fler poliser till 2025 och vi avsätter under en treårsperiod 10 miljarder mer till polisen än regeringen. Vi vill också flytta 2 000 poliser från skrivborden till yttre tjänst.

En närvarande polis är rättsstatens frontlinje. En mer närvarande polis var också löftet till medborgarna i samband med polisreformen. Socialdemokraterna har inte infriat det löftet. Liberalerna vill se till att det blir verklighet – för din och allas frihet.


Lotta Edholm
Roger Haddad


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Valet 2018

LÄS VIDARE

DEBATT. Vi behöver ett förbud mot tiggeriet, Löfven

ÄMNEN I ARTIKELN

Valet 2018

Liberalerna

Lotta Edholm

Roger Haddad

Polisbristen