Så når vi jämställda löner i välfärden

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Debattören: Hur länge ska kvinnor fortsätta tjäna mindre än män för samma jobb?

Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision
Annika Strandhäll, förbundsordförande Vision

Både kvinnor och män förlorar ekonomiskt på att arbeta inom kommuner, landsting och regioner, jämfört med den privata sektorn. Men kvinnor – och särskilt välutbildade kvinnor – är de som drabbas hårdast.

I slutet av förra året visade en rapport från Vision att löneskillnaderna mellan kvinnodominerade och mansdominerade sektorer fortsätter att vara stora. Dessa strukturella löneskillnader, som innebär att i sektorer där flest medarbetare är kvinnor tjänar alla mindre än i sektorer där flest medarbetare är män, leder i vissa fall till miljontals kronor i löneförlust för de kvinnor och män som arbetar inom välfärden.

Genom att jämföra lönestatistik och utbildningsnivå kan vi nu också se att även de osakliga löneskillnaderna är ett stort problem. Osakliga löneskillnader handlar om att anställda som har lika kvalifikationer och utför ett likvärdigt arbete, ändå får olika lön. På grund av kön.

Och det är här kvinnorna i välfärden drabbas dubbelt. Först av de strukturella löneskillnaderna och sedan av de osakliga.

Låt mig tydliggöra med några exempel:

Vi vet att välfärden har enorma rekryteringsbehov. Fram till 2019 behöver 420 000 nya medarbetare anställas, enligt beräkningar från Sveriges Kommuner och Landsting. Vi vet också att fler och fler av tjänsterna kräver en akademisk utbildning. Och vi vet att kvinnor är de som utbildar sig mest. Samtidigt är kvinnor de som förlorar mest på att arbeta i offentlig sektor. Hur ska den här ekvationen gå ihop?

För att fortsätta att ha världens bästa välfärd, så måste våra kommuner och landsting också kunna locka till sig de bästa medarbetarna. Det kräver rätt förutsättningar och rätt lön.

Vi har precis vänt blad i kalendern till år 2014 – men löneskillnaderna andas en annan tidsålder. Inför det nya året har jag därför fyra önskningar:

Mycket mer behöver göras. Men detta är ett sätt att tillsammans ta några viktiga steg mot det som redan borde vara verklighet – jämställda löner.

Annika Strandhäll

Förbundsordförande Vision

Publisert: