Debatt

Att splittra en familj kan aldrig vara barnens bästa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Gör barnkonventionen till svensk lag

Vesna Tosic och Miroslav Nokakov träffades på en flyktingförläggning i Sverige 2005 och blev ett par. De senaste dagarna har det rapporterats i media att Migrationsdomstolen har beslutat att familjen ska utvisas. Vesna ska utvisas med det ena barnet till Kroatien och Miroslav med det andra barnet till Serbien.
Egentligen är det rätt märkligt att samma vecka som forskare upptäcker higgspartikeln, vilken sägs förklara hur universum håller ihop, så splittrar svenska myndigheter en familj in i minsta beståndsdel.

3-åriga Nikola har svårt att förstå vad som händer, han säger att han vill vara med mamma, pappa och lillebror. Artikel 9 i barnkonventionen ger honom och hans bror rätt till båda sina föräldrar. Migrationsverket hävdar att det finns lagar i Kroatien och Serbien som gör att familjen kan förenas men de har inte tagit hänsyn till att Miroslav är rom och riskerar att bli förföljd i Serbien. Dessutom accepterar varken Vesna eller Miroslavs släkt deras kärlek.
I barnkonventionens artikel 3 står det att barnens bästa alltid ska sättas främst. Hur Migrationsverket kan anse att detta är att sätta barnens bästa främst är en stor gåta.
Du behöver inte vara en rymdforskare för att inse att Migrationsdomstolen bortsett från barnets bästa i det här beslutet. Detta är inte första gången som Sverige bryter mot barnkonventionen. Sedan 1992 har Sverige fått kritik av FN:s barnrättskommitté, men kritiken har aldrig tagits på riktigt allvar. I Norge gjordes barnkonventionen till lag 2003. Trond Wage, som var Barnombudsman i Norge, säger har det skett stora förbättringar gällande barns rättigheter sedan dess.

Ellen Key var en förkämpe för barnens rätt och myntade i början på 1900-talet begreppet “barnets århundrade”. Dessa ord klingar poetiskt och blev hörsammade med en rad reformer under 1900-talet. Nu, på det nya årtusendets andra decennium, krävs fortsatta reformer för att stärka de ungas rättigheter. Ett sätt att stärka barns rätt i Sverige är att göra barnkonventionen till svensk lag. Det finns en majoritet i riksdagen. Socialdemokraterna borde ta initiativet i frågan och samarbeta med alla partier som står upp för barns rättigheter. Då kan Nikola och fler barn få sin högsta önskan uppfylld: att få vara tillsammans med sin familj.

Anders Österberg
Internationell ledare Unga Örnar
Jonas Bergström
Ordförande Ung Kristen Vänster

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt