SSU: Partiet måste skärpa sig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I dag presenterade SCB sin senaste opinionsundersökning där Socialdemokraterna noterar sitt sämsta stöd sedan mätningarnas början och hamnar på 27,7 procent. För ett parti som traditionellt har samlat nära 40 procent av befolkningen är det skrämmande låga siffror. Särskilt lågt stöd har partiet i åldersgrupperna 18-24 år, där så få som 24,3 procent skulle lägga sin röst på partiet om det vore val idag. Detta har naturligtvis att göra med turbulensen kring Håkan Juholt, men problemen går djupare än så. Socialdemokraternas största utmaning framöver måste vara att bryta den negativa spiralen bland unga väljare.
Socialdemokraterna har historiskt haft ett starkt stöd bland unga. En aktiv politik för utbildning, jobb och bostäder har skapat hopp och framtidstro i unga generationer. Nu har verkligheten runt omkring oss förändrats. Skolan lyckas allt sämre med att ge unga tillräckliga kunskaper för framtiden, var fjärde ungdom saknar jobb och så många som 248 000 köar i bostadsbristens Sverige. Samhället har på många sätt svikit dagens unga. Det som tidigare sågs som rättigheter – jobb, skola och bostäder – har mer och mer blivit privata angelägenheter.

I en tid när behovet av en socialdemokratisk politik är som störst har partiet uppslukats av personfrågor och interna konflikter. Då är det inte konstigt att många känner sig svikna av socialdemokratin. Vi delar denna besvikelse och vill se förändring. Därför uppmanar vi nu Håkan Juholt att kavla upp ärmarna, satsa på ungdomsfrågorna och ge plats åt verklig föryngring – såväl politiskt som organisatoriskt.
Först och främst måste Socialdemokraterna bli mycket mer tydliga om hur man vill bekämpa ungdomsarbetslösheten, bostadsbristen och de allt sämre resultaten i skolan. Det är inte så att partiet har saknat politik på de här områdena, utan snarare att man har fastnat i onödigt långa diskussioner om rut-avdrag eller pensionärsskatt. Det har lett till att unga idag inte vet vad vi tycker i de frågor som ligger dem närmast.

Våra politiska förslag måste genomsyras av en grundlig förståelse för ungas situation. När välfärden försämras är det framför allt unga som får betala. Det är unga som får stå och frysa i busskuren när kollektivtrafiken inte fungerar. Det är unga som drabbas när vinst går före kvalitet i skolan. Det är unga som tvingas välja mellan dåliga villkor eller inga jobb alls. För första gången i historien har vi en ungdomsgeneration som har sämre förutsättningar än sina föräldrar. Socialdemokraternas svar på detta måste vara tydligt. Genom en sammanhållen och högpresterande skola, en statlig bostadspolitik och satsningar på jobb åt unga ska ingen ungdom behöva frukta framtiden.

Även organisatoriskt behöver partiet föryngras. Det är svårt att förstå ungas situation när man själv är gammal. Därför är det viktigt att det finns personer på ledande positioner inom Socialdemokraterna som är unga. SSU har länge haft som krav att åtminstone en fjärdedel av alla valbara på Socialdemokraternas listor ska vara under 35 år, eftersom det finns ett egenvärde i att våra förtroendevalda speglar hur befolkningen är sammansatt. Idag vet vi att så inte är fallet i vårt parti. Här måste Håkan Juholt ta ett större ansvar och se till att föryngring blir mer än ett honnörsord vid besök hos SSU-distrikt runtom i landet.

Som ungdomsförbund är vi bestörta över det låga förtroendet för vårt parti. Men vi vet också att stödet för den socialdemokratiska välfärdspolitiken fortfarande är väldigt starkt i Sverige. Innan den mediala stormen kring Håkan Juholt tog vid såg vi ett ökat stöd för Socialdemokraterna. Det pekar på att stödet för våra idéer alltjämt finns, men att partiet måste skärpa sig om vi ska vinna framtiden åter. Där bär både Håkan Juholt och andra tunga företrädare ett stort ansvar.

Gabriel Wikström, Förbundsordförande SSU

Publisert: