Vi måste förändra vår syn på tillväxt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

FN:s generalsekreterare: Rio +20 bör bli en vattendelare för klimatarbetet

För tjugo år sedan hölls världskonferensen Earth Summit i Rio de Janeiro. Världens ledare enades där om en ambitiös skiss för en tryggare framtid.

De strävade efter att balansera en robust ekonomisk tillväxt och behoven från en växande befolkning gentemot den ekologiska nödvändigheten att hushålla med vår planets mest värdefulla resurser. Och de enades om att den enda utvägen var att bryta de gamla ekonomiska modellerna och skapa en ny. De kallade modellen för hållbar utveckling.

I dag står mänskligheten inför samma utmaningar som för tjugo år sedan, men i större omfattning. Sakta men säkert har vi kommit att inse att vi har trätt in i en ny era. Enligt vissa handlar det till och med om en ny geo­logisk epok. Vi inser att vi inte kan fortsätta bränna och konsumera vår väg till välstånd. Dessvärre har vi inte tagit till oss den klara lösningen, den enda lösningen, som stod klar för oss redan tjugo år sedan: hållbar utveckling.

Nu har vi en andra chans att agera. Om några veckor samlas världens ledare åter i Rio för FN:s konferens om hållbar utveckling, Rio +20. Och än en gång kommer Rio att erbjuda möjligheten att trycka på knappen återställ.

Mer än 130 statsöver­huvuden kommer att samlas, tillsammans med uppskattningsvis 50 000 företagsledare, borgmästare, aktivister och invest­erare.

Men framgången är inte säkrad. För att trygga framtiden för kommande generationer, behövs globala ledares partnerskap och fulla engagemang. Deras utmaning: att säkerställa globalt stöd för en transformativ agenda för förändring – att starta en konceptuell revolution i vårt sätt att resonera kring skapandet av en dynamisk, hållbar tillväxt för det 20:e århundradet och vidare.

Det är de nationella ledarnas uppgift att enas om denna agenda. Som FN:s generalsekreterare vill jag ge rådet att fokusera på tre kluster för att göra Rio +20 till den vattendelare mötet bör vara:

Rio +20 måste inspirera till nya tankegångar – och nya åtgärder. Det står klart att den gamla ekonomiska modellen faller sönder. På alltför många ställen har tillväxten avstannat. Klyftan mellan rika och fattiga ökar, och vi ser alarmerande brist på mat, bränsle och naturresurser.

Rio +20 borde handla om människor och inge konkret hopp om förändring. Vi bör utlysa en nollvision för hungrande barn och slöseri med jordbruksprodukter i länder där människor inte har tillräckligt med mat.

Rio +20 borde även ge en röst till dem som vi mest sällan lyssnar till: kvinnor och ung­domar. Kvinnor bär halva himlen och de är värda en likvärdig roll i samhället. Vi måste öka kvinnors egenmakt som motorer för ekonomisk dynamik och social utveckling. Och ungdomar, själva ansiktet för vår framtid – skapar vi tillräckliga möjligheter för dem att ta sig in på arbetsmarknaden?

Rio +20 bör uppmana mänskligheten till handling: slösa icke. Moder Jord har varit god mot oss. Låt mänskligheten göra henne en gentjänst genom att respektera hennes naturliga begränsningar. Våra hav måste skyddas. Så även vårt vatten, vår luft och våra skogar. Våra städer måste göras till platser där vi kan bo i större harmoni med naturen.

Målet för Rio +20 är universell tillgång till hållbar energi, en fördubbling av energieffek­t­iviteten och en fördubbling i användningen av förnybara energi­resurser före 2030.

Nu är inte stunden för trångsint käbbel. Nu är stunden för världens ledare och befolkning att enas för ett gemensamt mål, kring en delad vision för en gemensam framtid – fram­tiden vi vill ha.

Ban Ki-moon

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN