Jag avgår som SSU Skånes ordförande

Mansour Ahmed: Min person riskerar stå i vägen för organisationens bästa

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag väljer att avgå med omedelbar verkan trots att jag innehar ett stort förtroende från alla de medlemmar som demokratiskt valt mig, skriver Mansour Ahmed.
Jag väljer att avgå med omedelbar verkan trots att jag innehar ett stort förtroende från alla de medlemmar som demokratiskt valt mig, skriver Mansour Ahmed.

DEBATT. De senaste veckorna har SSU Skåne stått i fokus för en mediegranskning. Det är bra och viktigt att opartiska medier granskar organisationer och låter personer som upplever sig orättvist behandlade komma till tals. Lika viktigt är det att en sådan granskning har ett helhetsperspektiv. 

Jag är socialdemokrat och jag har varit aktiv i svensk arbetarrörelse sedan jag var tretton år gammal. Jag har en stark övertygelse om att vi behöver ett mer jämlikt samhälle, jag står med självklarhet upp för demokrati, alla människors lika värde och allas rätt att älska vem man vill.

Det går väldigt bra för SSU Skåne och har gjort så de senaste åren. Sedan 2015 har nästan 1 000 unga personer i Skåne valt att engagera sig hos oss. Ungdomar som genomfört en fantastisk valrörelse och som varje vecka ordnar fotbollsturneringar, föreläsningar om psykisk ohälsa eller spenderar sena kvällar med att planera helgens fördjupningskurs om socialdemokratisk ideologi.

Jag är stolt över att ha bidragit till att Skåne är det största distriktet i SSU-förbundet, fyllt av engagerade ungdomar.

Samtidigt har det under lång tid varit konfliktfyllt. När jag själv engagerade mig blev jag förvånad över det stenhårda motstånd jag mötte från den dåvarande ledningen för distriktet.

Verksamheten var i princip stängd för medlemmar som inte ansågs ”rättstrogna” och tillräckligt ideologiskt skolade i Marx läror. Många med mig var frustrerade över hur man återkommande kringgick stadgar för att säkerställa sin egen makt.

Det är snudd på ironiskt att dessa individer, som alltså blev bortröstade av medlemmarna på grund av odemokratiskt och exkluderande ledarskap, nu av vissa medier tillåtits agera sanningsvittne och ses som opartiska källor.

För alla som haft den minsta insyn i SSU Skåne de senaste åren har denna bild varit minst sagt uppenbar.

Trots upprepade försök att rätta de felaktiga uppgifterna som spridits i media, har så inte gjorts. Det har lett till att en uppsåtligt och osann bild har spridits av en massa unga medlemmar som bara velat engagera sig för ett jämlikt och demokratiskt samhälle.

Det som stämmer i rapporteringen är att ett fåtal medlemmar har gjort uttalanden i sociala medier som varit helt oacceptabla. De medlemmarna har också blivit uppmanade att lämna sina förtroendeposter.

Andra har blivit uthängda för att de bjudit in samma föreläsare som använts av en rad andra organisationer inklusive Malmö Stad och som fått projekt finansierat av Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF).

En ordförandes roll är att ta ansvar. Det har jag gjort de senaste veckorna genom att se till att distriktet getts möjlighet att intensivt arbeta fram den åtgärdsplan som ska återupprätta förtroendet och bygga en väg framåt, bortom konflikter.

Men jag väljer också att ta mitt yttersta ansvar genom att stiga åt sidan och avgå som ordförande. Jag inser att min person riskerar att stå i vägen för organisationens bästa, och valet blir då enkelt.

Jag väljer att göra detta trots att jag innehar ett stort förtroende från alla de medlemmar som demokratiskt valt mig och de senaste veckorna har jag bestyrkts i detta av medlemmar som stöttat mig.

Nu när fokus förhoppningsvis skiftar från mig som person hoppas jag att såväl arbetarrörelsen som medierna får tillfälle att reflektera över hur enkelt bilden av att en fundamentalistisk falang tagit över SSU Skåne tillåtits bli en oemotsagd sanning.

Jag utgår ifrån att SSU Skånes medlemmar nu får sin upprättelse och att vidare maktstrider omöjliggörs av både SSU-förbundet och partidistriktet i framtiden. Vi har en hel generation, oerhört duktiga, engagerade, hungriga och drivna ungdomar som riskeras gå om intet om inte detta får ett stopp.

Det är för deras och organisationens bästa jag i dag har valt att avgå med omedelbar verkan. Samtidigt ställer resterande styrelse i distriktet sina platser till förfogande vid nästkommande distriktårskonferens. 


Mansour Ahmed, avgående ordförande SSU Skåne


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE