Debatt

100 våldtäkter begås i Sverige – varje dygn

UN Women: Vi måste tillsammans förändra mansnormen nu

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Våld mot kvinnor är en global pandemi, skriver Monica Gren och Petra Engberg, UN Women nationell kommitté Sverige.

Foto: Getty

DEBATT

DEBATT. Tänk på fyra kvinnor du känner. En av dem har, statistiskt sett, blivit utsatt för våld av en man hon känner. Våld mot kvinnor pågår hela tiden - överallt. Imorgon vid den här tiden kommer sannolikt ytterligare 100 våldtäkter ha begåtts i Sverige, enligt Brottsförebyggande rådets uppskattningar.

Förra höstens #MeToo-rörelse öppnade upp och lät oss höra några av alla berättelser om sexuellt våld och trakasserier mot kvinnor i Sverige, och i världen. Det var inte längre bara siffror och statistik, utan ansikten, berättelser och röster. Dessa röster har varit avgörande för att vi ska påminnas om det utbredda folkhälsoproblem som våld mot kvinnor utgör. Men det är ett problem som går att åtgärda, om vi gör det tillsammans.

I Sverige, ett av världens mest jämställda länder, anmäldes nästan 22 000 sexualbrott förra året

Våld mot kvinnor är en global pandemi. 35 procent av världens kvinnor har utsatts för våld, omkring 750 miljoner kvinnor har blivit bortgifta som barn och 200 miljoner kvinnor och flickor har utsatts för könsstympning, de flesta innan fem års ålder.

Våld mot kvinnor är en allvarlig kränkning av de mänskliga rättigheterna och drabbar kvinnor oavsett religiös- eller etnisk tillhörighet, social status eller geografisk plats.

I Sverige, ett av världens mest jämställda länder, anmäldes nästan 22 000 sexualbrott förra året. Av de våldtäkter som anmäldes var 92 procent av de drabbade kvinnor och flickor. En av fyra kvinnor i Sverige utsättes för våld av en man hon känner.

I Sverige beräknas våld mot kvinnor kosta minst 13 miljarder kronor om året

Våld mot kvinnor är ett stort samhällsekonomiskt problem. I Sverige beräknas våld mot kvinnor kosta minst 13 miljarder kronor om året. Det innefattar direkta kostnader för sjukvård, rättsväsende och socialtjänst, men också indirekta kostnader så som förlorad arbetsförtjänst till följd av sjukskrivningar och en minskad produktivitet.

Globalt sett beräknas våld mot kvinnor kosta två procent av världens BNP, eller lika mycket som hela Kanadas ekonomi.

Idag, den 25 november, är det FN:s internationella dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Dagen är till för att uppmärksamma den allvarliga frågan men framför allt för att uppmana till handling. En dag för människor i alla samhällets rum att uppmärksamma och ta ställning mot våld mot kvinnor.

Våldet uppstår inte i ett vakuum utan påverkas av attityder, jargonger och föreställningar

De flesta utsätter aldrig någon kvinna eller flicka för våld, men det betyder inte att frågan inte rör oss alla. Tvärtom! Tillsammans kan, och måste vi ändra de strukturer som gör det möjlig att våld mot kvinnor fortsätter. Våldet uppstår inte i ett vakuum utan påverkas av attityder, jargonger och föreställningar om maskuliniteter, könsroller och sexualitet.

Eftersom den absoluta majoriteten av våld mot kvinnor utförs av män är en viktig del i arbetet med att stoppa våldet att belysa normer och värderingar om våld och manlighet, och förändra dessa i grunden.

Det är vi samhällsmedborgare som tillsammans har format hur samhället ser ut idag, och det är också vi som tillsammans kan förändra det.


Monica Gren, ordförande, UN Women nationell kommitté Sverige
Petra Engberg, verksamhetschef, UN Women nationell kommitté Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

UN Women

LÄS VIDARE

DEBATT. Pappor, lär era söner att ett nej är ett nej

ÄMNEN I ARTIKELN

UN Women

Jämställdhet

Mänskliga rättigheter

Sexualbrott

Våldtäkt