Debatt

Rut-på-jobbet kan få nyanlända i jobb

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

TCO: Det går att skapa arbetstillfällen – och stå upp för anständiga löner

Foto: Foto: Björn Lindahl
TCO:s ordförande Eva Nordmark.

DEBATT. När så många människor flytt till Sverige, undan krig och i hopp om en bättre framtid, har vi en viktig uppgift i att skapa de bästa förutsättningarna för en bra integration i samhället och på arbetsmarknaden. Det är en stor utmaning, som rätt hanterad skapar goda möjligheter till en växande ekonomi och ett bättre samhälle.

Debatten om de nyanlända och arbetsmarknaden är tyvärr onyanserad. De nyanlända har olika utbildningsbakgrund och arbetslivserfarenhet. Precis som med annan arbetsmarknadspolitik behövs flera olika typer av insatser för att nyanlända ska kunna börja jobba så fort som möjligt.

Många är välutbildade inom bristyrken på arbetsmarknaden. För dem skapas nu snabbspår. Andra kommer att behöva kortare eller längre utbildningsinsatser för att komma i jobb. Men det finns även en stor andel som kommer att få det svårare att etablera sig på arbetsmarknaden.

Dessa står framförallt i fokus för den aktuella debatten, en debatt som präglats av ett högt tonläge och ogenomtänkta förslag.

För mig som TCO-ordförande är det självklart att vi måste sänka trösklarna för att underlätta för nyanlända. Men vi måste samtidigt stå upp för anständiga löner och villkor. Det är möjligt och nödvändigt att göra både och.

Det vilar ett tungt ansvar på många aktörer i samhället. Genom den svenska partsmodellen har fack och arbetsgivare en central roll, till exempel genom att utveckla introduktionsavtal. Staten har egna verktyg, som olika typer av subventioner och andra reformer, som leder till ökad integration och arbete.

Jag vill att fokus nu skiftar från oreda och osämja till att hitta gemensamma lösningar på integrationsutmaningarna. TCO har fyra konkreta förslag:

1. Insatser redan innan uppehållstillstånd

I takt med att Migrationsverkets handläggningstider ökar är det viktigt att etableringsinsatser kan påbörjas redan innan asylsökande fått uppehållstillstånd. Det kräver regeländringar. Kartläggning inklusive bedömning av tidigare kompetens och SFI måste påbörjas redan på anläggningsboendena.

2. Förenkla och utveckla instegsjobben

Arbetsgivarnas kostnader för att anställa nyanlända är redan i dag sänkta. Den som anställer en person som har fått uppehållstillstånd de senaste tre åren har rätt till en subvention motsvarande dubbla arbetsgivaravgiften. Instegsjobben måste därför förenklas så att det blir möjligt att arbeta och studera svenska.

3. RUT-på-jobbet och beredskapsjobb

På många arbetsplatser finns det i dag arbetsuppgifter som utförs av personal som egentligen är anställda för att göra annat. Det finns också arbetsuppgifter som inte utförs, trots att det sannolikt skulle öka produktiviteten. En del av dessa, till exempel mycket enkla former av kontorsservice, skulle vara lämpade för personer som behöver få in en fot på arbetsmarknaden. Det skulle i praktiken röra sig om ett slags RUT-på-jobbet. Det finns också stora möjligheter i offentlig sektor. Ett första steg är en grundlig inventering av vilka behov som finns. Vi ser dock redan nu utrymme för en stor satsning på beredskapsjobb i kombination med svenska.

4. Specialisera förmedlingen och förenkla för arbetsgivarna

Ansvaret för nyanlända bör ligga på specialiserade team av arbetsförmedlare som kartlägger och matchar till praktik, yrkeskompetensbedömningsplatser, utbildning och arbete. Dessutom måste arbetsgivarnas administration av subventionerade anställningar göras så enkel som möjligt. Det kräver en översyn av vilka moment som kan förenklas.

TCO och TCO-förbunden är vana vid att tillsammans med andra hitta lösningar på de utmaningar som finns på arbetsmarknaden. I stället för att fastna i en meningslös debatt, som inte leder någonvart, behöver fack, arbetsgivare, politiken och civilsamhället kraftsamla för vägar framåt. Sverige har stått inför stora utmaningar förr och lyckats väl. Tillsammans kan vi göra det igen.

 Eva Nordmark

Häng med i debatten – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

ARTIKELN HANDLAR OM