Debatt

Du höjer skatten i smyg, Andersson

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Nya unika siffror visar att 100 000 svenskar är drabbade

Finansminister Magdalena Andersson smyghöjer skatten. Nya siffror visar att det är 100 000 fler svenskar som betalar statlig skatt än vad som vore fallet om man inte ändrat reglerna utan fortsatt att räkna upp inkomstgränsen i takt med löneutvecklingen, skriver Mats Persson (L).
Finansminister Magdalena Andersson smyghöjer skatten. Nya siffror visar att det är 100 000 fler svenskar som betalar statlig skatt än vad som vore fallet om man inte ändrat reglerna utan fortsatt att räkna upp inkomstgränsen i takt med löneutvecklingen, skriver Mats Persson (L).

DEBATT. Sverige ska vara ett land för strävsamma. Sverige ska vara ett land där det lönar sig att utbilda sig och ta ansvar på jobbet, ett land där företagsamhet och flit uppmuntras. Så är det inte i dag. För lärare och sjuksköterskor lönar sig inte utbildning. Det är helt orimligt.

I detta läge höjer den rödgröna regeringen på bred front skatten på arbete. Sverige har nu världens högsta marginalskatt, på 60 procent av sista intjänade kronan.

Skattehöjningarna sker också genom att regeringen nu smyghöjer skatten så att allt fler, utöver kommunalskatt, också betalar statlig inkomstskatt. Den skatten innebär för de allra flesta att över 50 kronor på den sista intjänade hundralappen går bort. Regeringen ändrar nämligen gränsen för när inkomsttagare börjar betalar statlig inkomstskatt. Man stoppar och begränsar den vanliga uppräkningen av gränsen samtidigt som lönerna för de allra flesta nu stiger. Det betyder att allt fler kommer över gränsen och beskattas som höginkomsttagare.

Nya, unika siffror från Riksdagens Utredningstjänst (RUT) visar att det är 100 000 fler svenskar som betalar statlig skatt än vad som vore fallet om man inte ändrat reglerna utan fortsatt att räkna upp inkomstgränsen i takt med löneutvecklingen.

Tillgången till kompetenta medarbetare är en förutsättning för att våra företag ska kunna växa och bli exportframgångar. Utan läkare, lärare och sjuksköterskor fungerar inte vården, skolan och omsorgen.

Därför kan man ju fråga sig varför det inte lönar sig bättre att utbilda sig och varför utbildning inte lönar sig alls för vissa akademikeryrken. När organisationen Saco undersöker livslönen – inkomsten under hela arbetslivet – framkommer en deprimerande bild. För många akademiker lönar sig utbildning dåligt eller inte alls.

En psykolog har över livet en nettomånadsinkomst på 1 500 kronor mer än en person med enbart gymnasieexamen. För lärare, biologer, arbetsterapeuter och bibliotekarier är livsinkomsten till och med lägre än för den som inte investerat i en utbildning. Det betyder att det för breda akademikeryrken, ofta kvinnodominerade yrken i offentlig sektor, inte lönar sig alls att utbilda sig.

En orsak är att skattesystemet straffbeskattar utbildning. Exempelvis får fyra av tio heltidsarbetande poliser och mer än var tredje heltidsarbetande specialistsjuksköterska inte behålla mer än hälften av den sist intjänade hundralappen.

Det är inte rimligt. Utbildning, ansvarstagande och strävsamhet ska löna sig. Därför måste den statliga skatten sänkas.

I grund och botten handlar detta om synen på rättvisa. I den politiska debatten, särskilt från vänster, definieras alltid rättvisa som att ta från den rike och ge till den fattige. Det var med denna retorik som de rödgröna partierna tillsammans med Sverigedemokraterna för några år sedan stoppade en sänkning av den statliga inkomstskatten, som i praktiken skulle sänkt skatten för breda akademikergrupper.

Liberal rättvisa handlar om något annat. Det handlar om att ge alla samma förutsättningar, men också att utbildning, ansvarstagande och strävsamhet ska löna sig. Den som under några år helt valt bort en inkomst för att kunna utbilda sig ska åtminstone kunna komma ikapp den som i stället valde att arbete från första dagen.

Där socialisten ser rättvisa som att alla har lika mycket, ser liberalen rättvisa som att alla behandlas lika, och att det är rättvist att den som anstränger sig och tar ansvar också får frukterna av detta.

Mats Persson

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt