ÅSIKT

Jag vill kunna se mig i spegeln varje dag

DEBATT

Margareta Persson: Därför kan jag inte längre kalla mig socialdemokrat

Det behövs ett nytt parti för människor med hjärtat till vänster och liberala tankar om individens rättigheter och där solidaritetskänslan sträcker sig längre än till Sveriges gräns.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Det behövs ett lyft i den politiska debatten, jag vet inte hur många jag mött under de senaste åren som trött och uppgivet sagt:

- Jag vet inte vad jag ska rösta på längre.

Och jag vet inte hur många ungdomar jag mött som har starka känslor för internationell solidaritet, men inte känner sig hemma i något parti. Och många ungdomar som tappat framtidstron och istället fått egna psykiska problem. Om människor inte känner hopp för framtiden,både för sig själva och för världen i stort, om man inte kan se att det går att påverka- då kan ytlig konsumtion och att sluta sig inom sig själv bli svaret.

Det är som en sorts kollektiv politisk depression brett ut sig. Allt färre känner sig hemma i de traditionella politiska partiernas färdiga åsiktspaket och hierarkiska sätt att arbeta. Och att arbetsformer måste ändras är ju inget konstigt! Det socialdemokratiska partiet har ju hundraåriga traditioner, som byggdes upp under en tid när människor inte hade rösträtt, var totalt förtryckta, fattiga och med dålig utbildning.

Jag har verkat inom det socialdemokratiska partiet i hela mitt liv, under tre valperioder satt jag i riksdagen. Aldrig trodde jag att jag skulle lämna partiet, än mindre att jag skulle vara med och bilda ett nytt. Men nu gör jag det! Och det är nog pappas ord som ständigt ringer i mina öron som fällde avgörandet:

- Du måste kunna se dig själv i spegeln varje dag utan att skämmas för dig själv. Det spelar ingen roll om hela världen är emot dig, bara du i ditt hjärta vet att du har gjort rätt.

En morgon i höstas gick det inte längre. Jag kunde inte se mig själv i spegeln och stolt säga: jag är socialdemokrat. De sista dropparna handlade om regeringens syn på USA, flyktingar, bekämpandet av terrorismen och maktfullkomlighet.

Makt korrumperar. Till sist insåg jag att alla ”affärer” inte var uttryck för enskilda människors tillkortakommanden, utan ett uttryck för en sorts maktfullkomlighet som brett ut sig inom arbetarrörelsen.

Globaliseringen är både en möjlighet - och ett hot. Men jag anser att regeringens handlande snarare stött det hotfulla, eftersom man slickat USA medhårs i synen på terrorismen, trots att det i mycket är USA:s eget agerande som delvis skapat den terrorism vi nu ser. Den svenska regeringen har gått i spetsen för att minska på fri- och rättigheter för individen. Och flyktingfrågan.... nej jag kunde inte längre stanna inom socialdemokratin.

Det måste vara möjligt att förena internationell solidaritet, jämställdhet mellan kvinnor och män, social rättvisa och en demokrati där majoritetens intressen inte går ut över minoritetens. Och där majoritetens värderingar inte får vara så normsättande att det utestänger andra grupper. Det handlar inte först och främst om att till varje pris höja den materiella standarden- det kanske inte går om vi ska vara solidariska med fattiga människor i andra länder genom att köpa rättvisemärkt och ekologiskt.

Och de som har det sämst i Sverige står idag utanför de sociala trygghetssystemen- det borde valdebatten handla om, istället för att bara handla om majoritetens välfärdsintressen.

Det måste också vara möjligt att förena en öppen och fri debatt bland medlemmar i ett politiskt parti- där det inte viner några partipiskor över de förtroendevalda. Vi måste få valda politiker som lyssnar på diskussionerna, men sedan vågar fatta egna beslut. Idag är det alltför många politiker som röstar som någon annan har beslutat, oftast ledningen- och det är förödande för demokratin.

Det behövs ett nytt alternativ i svensk politik. Det är därför vi samlar namnunderskrifter. Det är därför det behövs ett Vänsterdemokraterna.

Margareta Persson (55 år Stockholm sektionschef inom kommunsektorn och tidigare s-riksdagsledamot)