ÅSIKT

Sahlin gömmer sig bakom sina dubbla stolar

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mona Sahlin ansvarar för en katastrofal integrationspolitik som har förvärrat invandrarnas situation, skrev jag 26/11 på Aftonbladet Debatt. Dagen efter svarade Mona Sahlin med rubriken ”Mohsen Hakim förringar våld mot kvinnor”. Hon börjar sitt svar med: ”Låt mig först av allt konstatera att Hakim inte är någon jämställdhetskämpe” och vill därmed misstänkliggöra mig och ta udden av min kritik. Samtidigt blottar hon sina fördomar mot svarthåriga män från Mellanöstern. I hennes tankevärld är de reaktionära kvinnoförtryckare. Eller att de i vart fall inte kan ha en progressiv kvinnosyn.

För Sahlins information kan jag nämna att jag har fått utmärkelse för mitt jämställdhetsarbete och inbjuds till många arbetsplatser för att belysa de förtryckande och könsdiskriminerande strukturerna som genomsyrar vårt arbetsliv och vårt samhälle – alltså exakt sådana strukturer som Mona Sahlin och hennes regeringskollegor omsorgsfullt förvaltar. Men till skillnad mot Mona Sahlin fokuserar jag inte all min uppmärksamhet på hedersmord. Kvinnoförtrycket finns inte enbart där bland de ”otäcka” muslimerna utan tyvärr även här – bland ”civiliserade” svenskar. Ensidig fokusering på hedersmord gynnar varken invandrarnas integration i det svenska samhället eller jämställdhetsarbetet.

Hedersmord är något barbariskt som bör å det kraftigaste fördömas och motarbetas. Den som begår mord eller andra brott skall självklart straffas därefter. Men frågan som jag väckte i min artikel är hur hedersmord kan bli den viktigaste integrationsfrågan.

Frågan var riktad till integrationsministern – en post som Mona Sahlin har haft i drygt tre år. För att slippa att svara på frågan, byter hon plötsligt stol och skriver i egenskap av jämställdhetsminister. Hon verkar glömma bort att hon tog över ansvaret för jämställdhetsfrågor för enbart några veckor sedan. Istället för att bemöta min kritik, leker Sahlin kurragömma bakom sina olika stolar.

Vill vi hjälpa till att förändra den föråldrade kvinnosyn som finns bland vissa invandrade män borde vi hjälpa dem att få arbete. Annars klumpar de ihop sig och avlägsnar sig allt mer ifrån det svenska samhället och dess normer. Vill vi hjälpa dessa mäns fruar att säga nej till nedlåtande och förtryckande behandling borde vi hjälpa dem att få arbete. På så sätt kan de bryta sin kulturella isolering. Den främsta orsaken till att dessa och tiotusentals andra invandrare inte får arbete är diskriminering.

Därför anser jag att den viktigaste integrationsfrågan bör vara kampen mot diskriminering av invandrare på arbetsmarknaden och inte ältandet om hedersmord. Jag vidhåller att Mona Sahlins och medias enorma fokusering på hedersmord är kontraproduktiv.

Mohsen Hakim (Konsult i kvalitets- och mångfaldsfrågor tidigare lektor vid Mälardalens högskola)