Nu ska staten se till att tågen går i tid

Regeringen och Vänsterpartiet: Trafikverket får ökat ansvar för underhållet

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att säkerställa att de kraftigt ökade resurserna för järnvägsunderhåll används optimalt ser vi behov av att också öka den statliga styrningen, skriver Tomas Eneroth, Isabella Lövin och Ulla Andersson.
För att säkerställa att de kraftigt ökade resurserna för järnvägsunderhåll används optimalt ser vi behov av att också öka den statliga styrningen, skriver Tomas Eneroth, Isabella Lövin och Ulla Andersson.

DEBATT. Fler och fler vill resa klimatsmart och tågresandet ökar stadigt. Det är glädjande men ska den positiva utvecklingen fortsätta måste resenärerna kunna lita på att tågen kommer och går i tid.

Det är därför vi från första början i mandatperioden kraftigt förstärkt resurserna till järnvägunderhåll. Nu tar vi nästa steg och ser till att Trafikverket tar större ansvar för underhållet.

Regeringen, i samarbete med Vänsterpartiet, har ökat det årliga anslaget till järnvägsunderhåll med 1,34 miljarder kronor per år mellan 2016-2018. Under de kommande 12 åren ökar anslagen till drift- och underhåll av järnvägen med hela 47 procent jämfört med den plan som togs fram av den tidigare moderatledda regeringen.

Det är en historiskt stor satsning på järnvägsunderhåll och kommer att ha stor betydelse – järnvägssystemet kommer att upprustas rejält, något som såväl resenärer som tågoperatörer länge sett fram emot.

För att säkerställa att de kraftigt ökade resurserna för järnvägsunderhåll används optimalt ser vi behov av att också öka den statliga styrningen. Sedan många år har Trafikverket upphandlat samtliga underhållsinsatser på marknaden. Det är nu dags att Trafikverket tar ett eget större ansvar för basunderhållet i sin egen organisation.

Sedan tidigare har Regeringen gett Trafikverket i uppdrag att organisera och bedriva verksamhet för leveransuppföljning och manuell underhållsbesiktning. Satsningarna som vi nu genomför ger förutsättningar för ett bättre, säkrare och effektivare underhåll på delar av våra järnvägar. Det är en av flera åtgärder som är viktiga för att kunna minska förseningar som alla tågresenärer drabbas av. 

Genom att säkerställa att Trafikverket framöver har en egen kapacitet för basunderhåll stärker vi både den statliga styrningen och säkerställer att kompetens om underhållsinsatser bibehålls och utvecklas inom myndigheten.

Det statliga bolaget Infranord är en av de större aktörerna på underhållsmarknaden. Deras roll ses nu över. Det järnvägsunderhåll som gäller daglig drift och järnvägens punktlighet, det så kallade basunderhållet, förs över till Trafikverket. Detta är ett viktigt besked till väljarna.

En särskild utredare får i uppdrag att snarast föreslå de åtgärder som behövs för att säkerställa ett effektiv genomförande. Uppdraget ska redovisas redan den 17 augusti i år och vilket möjliggör ett snabbt genomförandebeslut.

För ett fossilfritt välfärdssamhälle och ett Sverige som håller ihop behövs nolltolerans mot strul i tågtrafiken. Vi är övertygade om att vi med rätt satsningar på järnvägunderhåll och ökat statligt ansvar kan tackla utmaningarna. Tågen ska gå i tid!


Tomas Eneroth, infrastrukturminister
Isabella Lövin, klimatminister och vice statsminister
Ulla Andersson, ekonomisk-politisk talesperson (V)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: