Debatt

Det är för svårt att spara till pensionen

Debattörerna: Orimligt att subventionera lån – och samtidigt göra det dyrt att spara

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Att samtidigt subventionera lån och höja skatten på sparande är inte hållbart, skriver debattörerna, och efterfrågar större vikt vid eget sparande för att tillgodose framtida pensionärers kommande behov.

Att samtidigt subventionera lån och höja skatten på sparande är inte hållbart, skriver debattörerna, och efterfrågar större vikt vid eget sparande för att tillgodose framtida pensionärers kommande behov.

Foto: JONAS EKSTRÖMER

DEBATT

DEBATT. När de orange kuverten nu skickas ut är det en ny och avskalad bild som når medborgarna. Pensionsmyndigheten har tagit bort prognosen och i stället hänvisas till ett inloggat läge där hela pensionen ska uppenbara sig, inte bara den statliga delen.

Anledningen är att alltför många missuppfattar prognosen, tar den för att vara hela pensionen och därmed glömmer resten av pensionspyramiden.

Problemet är dock att pyramiden är trasig. På senare år har det blivit tydligare att vi inte kan förlita oss till pyramidens bas, den statliga allmänna pensionen. Systemet levererar helt enkelt för låga pensioner.

Därför ökar tjänstepensionens betydelse och toppen, det privata pensionssparandet, kommer framöver bli en allt viktigare byggkloss för en vettig försörjning på äldre dagar.

Bakgrunden stavas demografiska förändringar. Att allt fler blir äldre i vårt land är så klart positivt i grunden. Dagens 70-åringar sägs till exempel ha en hälsa som motsvarar 50-åringar på 1970-talet. Men det innebär samtidigt fler år med pension som inkomst.

Därför kommer vi framöver både behöva arbeta längre upp i åldrarna och komma ut tidigare på arbetsmarknaden än vad som sker i dag för att få en bra pension.

Skillnaden mellan vad pensionssystemet kan leverera i konkreta utbetalningar och den förväntan som finns bland allmänheten har givetvis flera orsaker.

Vi anser att det minsta man kan förvänta sig från politiskt håll är att individer som insett att de själva har ett stort ansvar för den egna pensionen inte straffas med förslag som höjda skatter på sparande.

Det tror vi är ett viktigt sätt för att stärka förtroendet för systemet som helhet. Ser man bara till toppen av pyramiden, det privata sparandet, är det inte svårt att leda i bevis.

Det långsiktiga sparandet har under flera år attackerats i Sverige från politiker – från höger till vänster.

För några år sedan fanns det en avdragsrätt för privat pensionssparande – ett fungerande incitament och en tydlig signal om vikten av att spara till sin egen pension.

Den avdragsrätten slopade Alliansregeringen definitivt från 2016 och hänvisade i stället till den enklare sparformen Investeringssparkonto, ISK.

Den nuvarande regeringen har sedan höjt skatten på sparande i ISK vid två tillfällen.

Skattehöjningarna slår mot de grupper som har som störst behov av att själva spara till pensionen. Mängder av medelinkomsttagare utan stora tjänstepensionsavsättningar riskerar att kraftigt gå ner i levnadsstandard den dagen det är dags att sluta arbeta och byta lönen mot pension.

Det ställer höga krav på en politik som premierar långsiktigt sparande.

Men tvärtom har politiken gjort det svårare att spara på lång sikt. Paradoxalt nog subventionerar staten alla typer av lån. I dag får ränteavdrag göras på alla typer av lånekostnader.

Avdraget får göras oavsett om lånet är tänkt att gå till en ny bostad, ny hemelektronik eller en resa. Det innebär i praktiken att staten subventionerar sms-lån på samma sätt som ett lån med en säkerhet i en bostad.

Det är nu dags att höja statusen för det långsiktiga sparandet i Sverige.

Ansvarstagande och sparande ska gynnas före kortsiktiga lån utan säkerhet. För den individ som väljer att spara extra till sin pension bör det införas nya alternativ som är långsiktiga och fördelaktiga.

De demografiska förändringarna tillsammans med flera politiska förslag har gjort att pyramiden hyvlats sönder – nu är det hög tid att reparera den. Först då kan Pensionsmyndigheten i sitt orange kuvert hänvisa till en vettig prognos över hur hela pensionen kommer att se ut!


Frans Lindelöw, koncernchef och VD, Skandia
Mattias Munter, pensionsekonom, Skandia


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Sparande

LÄS VIDARE

Här är de nio bästa tipsen för din pension

ÄMNEN I ARTIKELN

Sparande

Pension

Sms-lån

ISK, investeringssparkonto

Ränteavdrag

Skandia

Tjänstepension