Debatt

Sluta dalta med gängen i förorten

Debattörerna: På bara två år har vi drabbats av 23 skjutningar i vår kommun

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Rättsstaten behöver återta kontrollen över samhället och gängkriminaliteten, skriver Emma Feldman och Moderaterna i Järfälla.
Rättsstaten behöver återta kontrollen över samhället och gängkriminaliteten, skriver Emma Feldman och Moderaterna i Järfälla.

DEBATT

DEBATT. Året har precis börjat och under loppet av fem dagar har tre skjutningar tagit plats i Jakobsbergs utsatta område, Söderhöjden. En av dem resulterade i ett dödsfall.

Sedan 2016 har 23 skjutningar skett i Järfälla och nästan dagligen hör vi nyheter om dödligt våld, bilbränder och gängskjutningar runt om i landet. Trots detta får vi höra från styrande riksdagspolitiker och till och med statsråd att Sverige aldrig har varit tryggare.

Statistiken visar att allt fler unga dras in i kriminalitet och drogberoende samtidigt som de hamnar i ett allt djupare utanförskap.

Problematiken i Järfällas utanförskapsområden har tre huvudsakliga grunder. För det första så finns en stor brist på poliser, för det andra är trångboddheten stor och för det tredje så är kraven som samhället ställer för att få bidrag alldeles för låga.

Nu är det hög tid för riksdagen och regeringen att agera kraftfullt. Sverige behöver 10 000 fler poliser och poliser med bättre betalt som är mer rustade att bemöta och hantera den stora problematik som gängbrottsligheten utgör.

Polisen måste även få mer verktyg för att kunna förebygga planerade brott. Även lagstiftningen om kameraövervakning är alltför restriktiv.  Det måste bli enklare att sätta upp övervakningskameror i utsatta områden samtidigt som kriminella ska kunna ges vistelseförbud i de områden där de har byggt en kriminell karriär.

Lagen om eget boende (EBO-lagen) som innebär att en asylsökande ombesörjer eget boende måste också förändras.

Det är inte rimligt att en kommun som Järfälla med redan stora integrationsproblem tvingas ta ett så stort ansvar för integrationen i redan trångbodda områden.

Socialdemokrater och miljöpartister hävdar att den nya EBO-lagen kommer leda till minskat utanförskap men allt mer tyder på att det ger motsatt effekt. I och med att många nyanlända koncentrerar sig till vissa särskilda områden ställer detta orimliga krav på att vissa kommuner ska ta tag i den redan befintliga segregationen.

Rätten att bosätta sig var man vill i Sverige har i stället bidragit till trångboddhet och skapat en grogrund för kriminell verksamhet i redan socialt utsatta områden.

Fastighetsbolag måste också ges större möjligheter att beivra illegal handel med hyreskontrakt för att kunna vräka de personer som möjliggör att alltför många personer bosätter sig i små lägenheter.

Skräckexempel finns där 10 personer, inklusive barn, är boende i en tvårumslägenhet och barnen tvingas sova i skift för att sovplatserna inte räcker till. Barnen lider av sömnbrist och orkar då inte heller med skoldagen och får därmed svårt att ta till sig kunskap.

Kommunerna måste också ges större möjligheter att dra in olika bidrag för de som inte lever upp till exempelvis utbildningsplikt eller bidrar till göra sig mer anställningsbar.

Detta kan bland annat handla om att dra in försörjningsstöd för de som inte deltar på SFI och i olika praktikprogram.  

Rättsstaten behöver återta kontrollen över samhället och gängkriminaliteten. Det måste vara slut på daltandet från Socialdemokrater och Miljöpartister. Sverige behöver en politik som på riktigt tar ansvar för utanförskapet.

En politik som med krafttag kan möta de problem som finns med kriminalitet ta tag i problemen som finns med kriminalitet och trångboddhet. Vi behöver ha en fungerande integration för att slippa gängskjutningar och knarkhandel på gatorna.

Alla invånare ska kunna känna sig trygga när de är ute, oavsett plats och tid på dygnet. Därför behöver vi omgående stävja och motverka det sociala och ekonomiska utanförskap som riskerar att förstöra samhället för flera generationer framåt.


Emma Feldman, kommunstyrelsens ordförande i Järfälla (M)
Dan Engstrand, kommunalråd och ordförande i Socialnämnden (M)
Björn Lindforss, styrelseordförande i Järfällahus AB (M)
Marcus Gry, ordförande i Tekniska nämnden (M)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här

Läs fler artiklar i ämnet här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Dödsskjutningarna som skakar Sverige

LÄS VIDARE

M, ni förvärrar problemen med kriminella gäng

ÄMNEN I ARTIKELN

Dödsskjutningarna som skakar Sverige

Järfälla

Brott

Integration

Kriminalpolitik

Integrationspolitik

Våldsbrott