ÅSIKT

Vi kan flytta makt utan storregioner

Slutreplik om regionutredningen

DEBATT
Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SLUTREPLIK. Tyvärr bygger Mårten Roslunds och Julius Eberhards plädering för storregioner till stor del på missuppfattningar.

Att flytta makt från staten till regionerna kan göras utan att bilda storregioner, om det finns någon vilja till decentralisering hos riksdagen. Det finns inget som visar att nuvarande regioner skulle vara för små för att ta över ansvar från staten.

Jämför med kantonerna i Schweiz, de är ungefär lika folkrika som våra nuvarande regioner och har betydligt större självständighet. Eller se på Island, som är ett eget land med samma befolkning som en medelstor svensk region.

Det finns inte heller något som visar att större regioner skulle ge effektivisering och lägre kostnader. Förmodade stordriftsfördelar måste vägas mot ökade kostnader för intern kommunikation och samordning.

Erfarenheten hittills visar inte alls att de större regionerna skulle klara sitt uppdrag och sin ekonomi bättre än de mindre. Små regioner som Kalmar och Östergötland utmärker sig positivt i många jämförelser. 

Inte heller finns det något som visar att större regioner skulle ge stärkt konkurrenskraft och fler jobb. Näringslivet söker sig till områden med stora marknader, kompetent arbetskraft och bra kommunikationer. Inget av detta beror på regionernas storlek. 


Miljöpartiet har aldrig förordat en viss mall för hur regionerna ska se ut. Partilinjen i frågan är att detta ska bygga på lokalt inflytande och folkomröstningar. För oss som värdesätter folkmakt är det en bra och viktig utgångspunkt.


Jesper Johansson (MP), landstingsråd, Värmland (MP)
Karin Jansson, regionråd, Gävleborg (MP)
Erik Eriksson, gruppledare, Falun (MP)
Alf Lundin, vice kommunstyrelseordförande, Berg (MP)