Vi måste stoppa hatet mot socialtjänsten

Akademikerförbundet SSR: Det demokratiska Sverige är hotat

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

69 procent av våra medlemmar har utsatts för direkta eller indirekta hot i sitt arbete som socialsekreterare. På flera håll i landet har nästan alla på samma kontor sagt upp sig. Nu måste Sveriges socialtjänst få verktyg att utföra sitt jobb, skriver Heike Erkers och Lars Holmblad.
69 procent av våra medlemmar har utsatts för direkta eller indirekta hot i sitt arbete som socialsekreterare. På flera håll i landet har nästan alla på samma kontor sagt upp sig. Nu måste Sveriges socialtjänst få verktyg att utföra sitt jobb, skriver Heike Erkers och Lars Holmblad.

DEBATT. Våra medlemmar i socialtjänsten, särskilt de som arbetar med barn och unga, utsätts för hat och hot om våld regelbundet. 69 procent av våra medlemmar uppger att de utsatts för direkta eller indirekta hot i sitt arbete som socialsekreterare.

Det i sig är ett hot mot det öppna och demokratiska Sverige vi vill se. På flera håll i landet har nästan alla socialsekreterare på samma kontor sagt upp sig.

Socialsekreterare filmas, läggs ut i sociala medier. Hot inkommer efter att beslut fattats. Det pågår sedan en tid tillbaka allvarliga desinformationskampanjer om att socialtjänsten skulle ta barn ifrån sina föräldrar, kidnappa dem.

SVT:s senaste granskning visar att det bedrivs regelrätta kampanjer med hat och hot om våld mot socialtjänsten i Göteborgs kommun.

Många socialsekreterare och socialchefer känner inte att de vågar kommentera på uppgifterna på grund av risk för hat och hot.

Det är såklart högst mänskligt med starka reaktioner när föräldrar skiljs från sina barn, men då måste samhällets resurser finnas där för att förklara och hjälpa föräldrarna.

Tvångsomhändertagande sker mycket restriktivt och både kommunens politiker och förvaltningsrätten fastslår beslutet.

Regeringen vill i Tidöavtalet att fler barn ska omhändertas. En del kommuner väljer i dag att inte omhänderta barn som borde bli omhändertagna på grund av budgetbegränsningar.

Regering och riksdag måste säkerställa både förtroendet för socialtjänstens arbete och tillräckliga resurser för att genomföra sin politik.

Sju procent av våra medlemmar i utsatta områden uppger att det finns fall där man undvikt tvångsomhändertagande av barn på grund av hot eller rädsla. Våra socialsekreterare är experter på sitt jobb och arbetar utifrån de lagar staten har stiftat, de måste få möjlighet att göra sitt jobb.

Socialstyrelsen fick ett uppdrag av den förra regeringen att ta fram åtgärder för att stärka tilliten till socialtjänsten och motverka desinformationskampanjer mot svensk socialtjänst. Det är mycket bra.

Nu kräver vi att deras uppdrag utökas. Myndigheterna måste jobba mer med kunskapsspridning också i de kanaler där desinformation sprids. Om hatet sprids på Tiktok måste också samhället ha resurser att ge svar på tal i appen.

Socialtjänsten har rätt att ta hjälp av polisen när det behövs skydd och trygghet för att verkställa beslut.

Samtidigt uppger 26 procent av våra socialsekreterare i utsatta områden att de inte fått det stödet när det hade behövts. Det utsätter våra medlemmar för en oacceptabel risk.

Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät och ska se till att de mest utsatta, i dessa fall barn, får samhällets samlade stöd och hjälp när det behövs. Tillit till samhället och tillit till socialtjänsten är helt avgörande för att landets socialtjänst ska kunna göra sitt jobb.

Den tilliten äventyras just nu.

Landets kommuner måste ta krafttag. Det måste ske trygghetsskärpande åtgärder. Vi förutsätter att alla landets 290 kommuner ser över sina rutiner och stödet till dem som är satta att skydda våra barn och unga för att säkerställa att tillräckliga rutiner finns. Riksdag och regering måste också agera.

Ge Sveriges socialtjänst verktyg att utföra sitt jobb. Våra krav till politiken:

  • Alla hot ska polisanmälas av kommunerna.
  • Säkerställ att det alltid är minst två socialsekreterare som handlägger tvångsomhändertagande av barn (LVU)
  • Möjligheten för socialsekreterare att få skyddade personuppgifter måste stärkas.
  • Socialsekreterare ska inkluderas i lagstiftningen om sabotage mot blåljusverksamhet.
  • Polisen ska alltid finnas på plats när socialtjänsten kräver det för att verkställa sina beslut.
  • Utöka Socialstyrelsens uppdrag att arbeta mot desinformation kring socialtjänsten. Utöka stödet till landets kommuner.
  • Tillsätt en trygghetskommission. Regeringen och Sveriges Kommuner och Regioner måste dra i gång ett gemensamt arbete för att säkerställa socialsekreterarnas trygghet på jobbet.


Heike Erkers, ordförande Akademikerförbundet SSR
Lars Holmblad, förbundsdirektör Akademikerförbundet SSR


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE