Debatt

Inte ett öre till de som kallar kvinnor orena

Debattören: Regeringen måste utreda om MUCF verkligen har kontroll över var pengarna går

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För min del kan föreningar ha hur jämställda styrelser som helst. Men om de ägnar sin tid åt att berätta för sina deltagare att kvinnor har en annan roll i samhället än män ska de inte ha pengar av staten, skriver Lotta Edholm.
För min del kan föreningar ha hur jämställda styrelser som helst. Men om de ägnar sin tid åt att berätta för sina deltagare att kvinnor har en annan roll i samhället än män ska de inte ha pengar av staten, skriver Lotta Edholm.

DEBATT

DEBATT. Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor (MUCF) ska stärka det civila samhället. Årligen delar man ut hundratals miljoner kronor i bidrag. Och år efter år kommer rapporterna om att föreningar som gör skillnad på mäns och kvinnors roll i samhället beviljas medel för olika projekt. Ansvarig är utbildningsminister, Anna Ekström (S). Hon måste nu agera.

Pengarullningen till föreningar som inte främjar utan motverkar jämställdhet och demokratiska värderingar måste upphöra.

Låt oss ta ett aktuellt exempel. Föreningen Sveriges Förenade Muslimer (SFM) har bland annat anlitat en manlig föreläsare som jämför kvinnor med chokladbitar, som säger att flickor ska vara täckta för att vara ”rena”, och som säger att ”jag vill inte att män ska se på min fru, min mamma, min syster”. De beviljas bidrag.

Efter kritik förra året, bland annat på denna debattsida, granskade MUCF verksamheten djupare – men kom fram till att föreningen trots allt ska ha kvar bidraget. Varför? Jo, den fördjupade granskningen konstaterar lakoniskt att kvinnor får (och har) styrelseuppdrag och lika rätt till information och kunskap om föreningen. Därför lever den, med myndighetens logik, alltså upp till det krav på att inte motverka demokratins idéer.

Men vilken ”kunskap och information” är det som egentligen saluförs i denna förening? Är det kvinnors lika rätt att ta del av informationen om att de endast är ett bihang till männen? Att de ska vara ”rena”? Att flickor redan vid 12 års ålder bör täcka sina huvuden för att de annars hamnar i helvetet? Hur ser MUCF på att de tankar och idéer föreningen sprider går direkt på tvärs mot alla andra uppdrag – som att främja jämställdhet och ungdomars sexuella och reproduktiva rättigheter – som myndigheten har?

För min del kan föreningar ha hur jämställda styrelser som helst. Men om de ägnar sin tid åt att berätta för sina deltagare att kvinnor har en annan roll i samhället än män, att kvinnor måste förhålla sig till mäns blickar, att kvinnor kan vara ”rena” eller ”orena” – då ska de inte ha ett öre av den svenska staten.

Demokratins idé omfattar kvinnan som en fri medborgare på lika villkor som mannen.

Jag anmälde MUCF till Justitieombudsmannen (JO) angående handläggningen av bidragen till SFM redan sommaren 2016. Tyvärr tog man inte upp den anmälan. Nu ska Statskontoret granska MUCF hantering av sin bidragsverksamhet. De ska då titta på effektiviteten i myndigheten. Men det räcker inte att hanteringen är effektiv om myndigheten ägnar sig åt fel saker.

Mitt budskap är följande: Anna Ekström måste se till att det uppdraget också går ut på att utreda om MUCF verkligen har kontroll på att bidrag inte går till föreningar som arbetar mot ett fritt kvinnoideal, ett ideal som är en bärande del av demokratins idé.

Att staten stöttar civilsamhället är i grunden rimligt. Men det måste ske med en mycket strikt kontroll. Under inga omständigheter får skattemedel gå till att sprida kvinnoförtryck eller bilden av att män och kvinnor har olika roller i samhället. Blotta misstanken om detta borde kräva en djupgående undersökning där man drar undan bidragen om så är fallet.

Att granska ansökningar, stadgar och program brukar svenska myndigheter vara bra på. Men det är en helt annan sak att få syn på vad det är som försiggår bakom lyckta dörrar.

Värderingar visar sig däremot om man besöker verksamheten och ställer frågor till dem som deltar utan att annonsera sitt besök i förväg, något som borde vara fullt möjligt för MUCF att göra.

I dagsläget har vi en statsfinansierad spridning av vanföreställningar om att kvinnor och män inte ska ha samma rättigheter eller friheter. Det måste få ett slut.


Lotta Edholm, oppositionsborgarråd och gruppledare (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Kvinnoförtryck i islams namn

LÄS VIDARE

REPLIK. Om det finns brister kommer vi att agera

ÄMNEN I ARTIKELN

Kvinnoförtryck i islams namn

Anna Ekström

JO, Justitieombudsmannen

Jämställdhet

Lotta Edholm