Rika kommuner sviker och dumpar människor

Debattören: Att ”problematiska” medborgare förpassas till andra delar av landet måste stoppas

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

I moderata Solna firade man med tårta då de hade rekordfå medborgare med försörjningsstöd. Samtidigt i Kramfors vittnar man om att Solnabor förpassas till kommunen. Vi måste en gång för alla få stopp på den sociala dumpningen, skriver Johan Löfstrand.
I moderata Solna firade man med tårta då de hade rekordfå medborgare med försörjningsstöd. Samtidigt i Kramfors vittnar man om att Solnabor förpassas till kommunen. Vi måste en gång för alla få stopp på den sociala dumpningen, skriver Johan Löfstrand.

DEBATT. En synisk människosyn tillåter vissa rika kommuner att förpassa ”problematiska” medborgare över kommungränsen, låta de bli någon annans ansvar bara för att kunna visa upp en fin fasad i hemkommunen.

Vi Socialdemokrater vill därför få till två insatser som förhindrar så ohederligt agerande.

Jag har träffat människor som lever på försörjningsstöd som berättat om hur de blivit uppmanade att söka bostad i annan kommun.

Problemet med att rika kommuner, ofta moderatstyrda, agerar för att avhysa ”problematiska” medborgare till andra kommuner är stort. Fenomenet som kallas social dumpning handlar om att en kommun mer eller mindre aktivt tvingar en individ att flytta till annan kommun, för att exempelvis fortsatt få försörjningsstöd.

På så sätt kan den rika kommunen undkomma ansvar, få det enklare ekonomiskt och visa upp en kommun som inte har missbrukare, personer med psykologiska problem, strukturellt hemlösa, personer med skyddat boende eller nyanlända, vilka alla är grupper som ofta utsätts för social dumpning.

I moderata Solna firade man med tårta då de hade rekordfå medborgare med försörjningsstöd. Samtidigt i Kramfors vittnar man om att Solnabor förpassas till kommunen.

Kramfors har enligt kommunstyrelsens ordförande tagit emot över 70 nya invånare som en effekt av social dumpning.

Sigtuna är en annan kommun som anklagats för detta beteende. I Ragunda får man ryta ifrån när invånare till och med fått en betald taxiresa av Sigtunakommun över halva landet. Svaret från moderaterna i Sigtuna blev att de har för få bostäder och skyller på staten.

Social dumpning är ett mycket cyniskt sätt att se på människor och skapar därutöver både problem för individen men också kommunen som får nya medborgare på detta vis. I statskontorets granskning visar det sig att 63 procent av de 191 kommuner som svarat på deras enkät fått nya invånare på uppmaning från andra kommuner.

Det är ofta rikare kommuner som skickar medborgare till kommuner ute i landet, ofta med redan ansträngd ekonomi, färre arbetstillfällen men med fler billiga bostäder. För individen innebär flytten ofta mindre möjlighet till att få ett jobb och en sämre integration för de som nyligen kommit till landet. För mottagarkommunen innebär det än större tryck på en redan pressad ekonomi eller påbyggnad på redan befintliga sociala utmaningar.

Social dumpning blir ett verktyg för lokalpolitiker att driva ett prestigeprojekt i sina rika kommuner för att kunna visa upp en fin fasad medan de fördjupar problematiken på andra platser i landet.

Som socialdemokrater anser vi att två insatser behövs för att stoppa social dumpning.

För det första behöver vi ställa krav på alla kommuner att bygga bostäder anpassat för alla inkomstkategorier, med andra ord uppfylla sitt bostadsförsörjningsansvar. Vissa av de dumpande kommunerna försvarar sitt agerande med en bostadsbrist, av främst billigare bostäder. Det argumentet håller inte. Alla kommuner är i behov av en blandning av bostäder. Vi vill ställa kravet på alla kommuner att bidra till att det byggs blandat och därmed förhindra att ex Hultsfred nu tvingas att riva 108 billigare bostäder för att hindra dumpning dit.

För det andra ska alla kommuner ta ansvara för sina medborgare och inte ställa krav på flytt utanför kommunen för bibehållet försörjningsstöd.

För att hela landet ska leva kan inte rika delar av landet helt fly ansvar. Med dessa två insatser kan vi en gång för alla få stopp på den sociala dumpningen och se till att alla kan hitta en bostad var man än bor i landet.  


Johan Löfstrand, gruppledare i civilutskottet i riksdagen (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE