Uppsala Pride inställt – men frågorna är kvar

Debattören: Nu behöver vi politisk samling

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Under veckan skulle Uppsala Pride hållits. Pandemin har inneburit att årets fysiska aktiviteter fått ställas in. Men, det är viktigt att frågorna inte hamnar under radarn, skriver Edvin Alam, ordförande för Öppna Moderater Uppsala.
Foto: TT
Under veckan skulle Uppsala Pride hållits. Pandemin har inneburit att årets fysiska aktiviteter fått ställas in. Men, det är viktigt att frågorna inte hamnar under radarn, skriver Edvin Alam, ordförande för Öppna Moderater Uppsala.

DEBATT. Under veckan skulle Uppsala Pride hållits. Pandemin har inneburit att årets fysiska aktiviteter fått ställas in. Men, det är viktigt att frågorna inte hamnar under radarn.

De som har det svårast i vanliga fall är även de som drabbas hårdast nu. Därför är det viktigt att politiken förmår att enas kring bra åtgärder i stället för att göra utspel i syfte för att finna interna ryggdunkningar.

Vi har identifierat två frågor som kräver politisk samling i närtid mellan partierna i Uppsala län. Det gäller framför allt våld i nära relationer och hedersbrottsligheten. Dessa problem är inte nya, men från vår sida ser vi behovet av en djupare analys och samling från politiken sida för att kunna stötta de utsatta.

Oftast när man i den allmänna debatten pratar om våld i nära relationer så tänker de flesta på heterosexuella relationer där en man begår våldsdåd mot en kvinna.

Men våldet finns även i samkönade relationer, samt heterosexuella relationer där förövaren är en kvinna.

Det är svårt att veta hur vanligt det är med våld i samkönade relationer, eftersom det är ett relativt outforskat område. Bristen på kunskap om våld i samkönade relationer riskerar att leda till att människor tvingas stanna i destruktiva förhållanden.

Forskningen om våld i samkönade relationer måste därför ta ett kliv framåt. Resultat från sådan forskning bör läggas till i det nuvarande arbete som görs.

Det hedersrelaterade våldet drabbar även hbtq-personer. Socialtjänst, polis, sjukvård och civilsamhället gör goda insatser i dag. Men även här finns ett behov av att säkerställa att insatser som finns faktiskt når de drabbade, samt att de skyldiga lagförs.

Det är positivt att Region Uppsala ska initiera en dialog med sina samarbetspartners inom Rådet för social hållbarhet om ytterligare insatser.

Öppna Moderaters medskick till medlemmarna i rådet för socialhållbarhet är att aktuell lägesbild går djupare och inkluderar utsattheten för hbtq-personer. Genom mer och bättre kunskap finns förutsättningar att rädda fler liv.

Från Öppna Moderaters sida ser vi behovet av samling även på längre sikt.

Under hösten kommer Öppna Moderater att bjuda in samtliga partier som är representerade i Region Uppsala till ett digitalt möte.

Vi vill veta vad partierna lokalt tycker om till exempel altruistiskt surrogatmödraskap och bloddonation av män som har sex med män. Samt, hur vi kan hjälpa unga hbtq-personer som utsätts för sexuella övergrepp och grooming.


Edvin Alam, ordförande Öppna Moderater Uppsala


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE