Debatt

2030 ska Malmö inte ha utsatta områden

Miljöpartiet: Vi vill vända hopplösheten – och sätta ett slutdatum

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Miljöpartiet vill att Malmö antar en nollvision kring särskilt utsatta områden. Senast 2030 ska ingen stadsdel klassas som särskilt utsatt, skriver Stefana Hoti.
Miljöpartiet vill att Malmö antar en nollvision kring särskilt utsatta områden. Senast 2030 ska ingen stadsdel klassas som särskilt utsatt, skriver Stefana Hoti.

DEBATT

DEBATT MALMÖ. Tiotusentals Malmöbor bor i stadsdelar som år efter år räknas som särskilt utsatta. Situationen bryter ner framtidstron, och skapar en känsla av att inte vara en del av samhället och att samhället inte heller bryr sig.

Trots det packar barnen skolväskan varje morgon och många vuxna tar sig till jobbet.

Arbetet med att lyfta utsatta stadsdelar går framåt, men alldeles för långsamt. Det är både möjligt och nödvändigt att ge alla invånare samma chanser till ett fritt och bra liv. Miljöpartiet vill sätta ett slutdatum för när ingen Malmöbo längre ska behöva leva i ett särskilt utsatt område.

För sex år sedan gick polisen ut med att två områden i Malmö räknas som särskilt utsatta: Rosengård och Seved. Sedan dess har ännu ett tillkommit: Nydala/Hermodsdal/Lindängen.

Inget av dem har lämnat listan, men tack vare hårt arbete från bland andra föreningar, boende och polisen har tryggheten ökat. Det kommer signaler om att Seved antagligen kommer att lyftas bort från listan.

När polisen sätter ”särskilt utsatt”-stämpeln på ett område betyder det att läget är akut. Det är en tydlig signal om att samhället måste göra kraftfulla insatser för att skapa en värdig situation för de boende.

Polisen har en nyckelroll, inte minst då det är avgörande att bryta gängens makt. Brottsligheten sjunker nu, men för att få en hållbar positiv utveckling måste Malmö stad höja ambitionerna. Malmöborna ska ha arbeten att gå till, de inte ska behöva bo i vanskötta fastigheter, och barnen ska få den bästa möjliga förskolan och skolan.

Miljöpartiet vill att Malmö antar en nollvision kring särskilt utsatta områden. Senast 2030 ska ingen stadsdel klassas som särskilt utsatt. För att nå detta vill vi:

  • Ta fram en handlingsplan för varje enskilt område. Alla särskilt utsatta områden har gemensamma problem, men även utmaningar som är platsspecifika. Staden behöver samarbeta med lokala aktörer och boende.
  • Skapa en kunskapsbank med erfarenheter och åtgärder som kan sättas in när ett område riskerar att bli klassat som särskilt utsatt.
  • Arbeta med den framgångsrika modellen BID (Boende, Integration och Dialog) i fler stadsdelar. Fastighetsägare, företag, lokalföreningar och andra aktörer har bland annat på Seved visat att det går att skapa en positiv utveckling.
  • Genomföra offensiva arbetsmarknadsåtgärder. Malmö stad måste se till att även personer med låg utbildning eller utan arbetslivserfarenhet kan försörja sig. Vi vill att staden satsar på fler enkla jobb, med eller utan statligt stöd, till exempel fler kvinnokooperativ likt Yalla Trappan.
  • Ge skolor och förskolor med störst behov mest resurser. Barn har rätt till en jämlik utbildning som gör att de kan känna framtidstro. Barn som klarat skolan är svårare att locka för gängen, men många skolor i särskilt utsatta områden saknar resurser. Vi vill satsa på dem som behöver det mest.
  • Införa modellen Barns bostad först. Vi vill ge hemlösa barnfamiljer hjälp med långsiktigt boende och stöd med fokus på barnens trygghet, hälsa och utbildning, och på att föräldrarna ska kunna försörja familjen.

Engagemanget är stort hos många Malmöbor för att lyfta stadens utsatta områden. Tack vare dem görs framsteg. Nu behöver politiken fatta progressiva beslut.

Tyvärr samlar de högerkonservativa i stället kraft för att kunna göra skillnad på oss Malmöbor.

När jämlikheten i skolan är usel, då ger Moderaterna mer till skolor i välbärgade områden. När gängens dragningskraft behöver nollställas, då satsar M inte en spänn på förebyggande arbete. När Malmö behöver jobba tillsammans, då deklarerar Malmömoderaterna att det är dags att “våga skita ned sina händer” och styra ihop med Sverigedemokraterna, vars hela politik bygger på att ställa “vi” mot “dom”.

Det är dags att fokusera på social rättvisa och de grundläggande behoven: jobb, vettiga bostäder, och förskolor och skolor som ger alla barn en god utbildning. Politiken behöver ta en mer aktiv roll och leda arbetet, men Malmöborna, föreningar, polisen och företagare måste vara inkluderade.

Då är det möjligt att göra det svåra, men nödvändiga: att vända hopplösheten till framtidstro.


Stefana Hoti, partiföreträdare Miljöpartiet i Malmö


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Malmö

LÄS VIDARE

DEBATT Bygg ut skolsamarbetet mellan Malmö och Lund

ÄMNEN I ARTIKELN

Malmö

Seved

Malmö-Lundregionen

Hermodsdal

Integration

Miljöpartiet

Jämlikhet