Debatt

M hindrar utsatta kvinnor att flytta

Debattörerna: Bostadspolitiken i M-styrda kommuner slår hårt

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Moderaternas linje i kommunerna med utförsäljningar av allmännyttan är en katastrofal politik som förvärrar köerna till hyresrätterna och försvårar för folk som verkligen behöver flytta. Detta slår framför allt mot kvinnor och barn, skriver Johan Löfstrand och Annika Strandhäll.
Moderaternas linje i kommunerna med utförsäljningar av allmännyttan är en katastrofal politik som förvärrar köerna till hyresrätterna och försvårar för folk som verkligen behöver flytta. Detta slår framför allt mot kvinnor och barn, skriver Johan Löfstrand och Annika Strandhäll.

DEBATT

DEBATT. Kvinnor tvingas stanna kvar i relationer de skulle vilja lämna på grund av svårigheter att hitta en bostad. Samtidigt förvärrar Moderaterna bostadskriserna med utförsäljningar av allmännyttan, sänkta mål för bostadsbyggande, färre nya hyresrätter och stopp för förslag om statliga pengar för att bygga billiga bostäder.

Detta slår framför allt mot kvinnor och barn.

”Jag har tvingats bo med mitt ex som är kontrollerande de senaste två åren på grund av bostadsbristen”, säger en 26-årig kvinna i Hyresgästföreningens kampanj. Landets kvinnojourer larmar om att den svåra bostadssituationen, specifikt bristen på billiga bostäder, allmännytta och möjlighet till förtur, är ett av de största hindren för kvinnor att lämna en våldsam man.

Kvinnor som är i desperat behov av en ny bostad till sig och sina barn utnyttjas och hotas på en otrygg andrahands- och tredjehandsmarknad.

Nyligen kom nyheten att var tredje kvinna stannar i en relation hon vill lämna för att hon har svårt att hitta en bostad. Länsförsäkringars rapport visar att kvinnor i många stockholmskommuner skulle tvingas till trångboddhet vid separation.

Det beror dels på inkomstskillnaderna mellan kvinnor och män och dels på bristen på billigare bostäder med lägre krav på inkomst.

Enligt LO har 25 procent av kvinnor i arbetaryrken en tidsbegränsad anställning och är därmed utestängda från kreditmarknaden även om de skulle klara inkomstkraven. I värsta fall är det en risk för liv och hälsa.   

Moderat politik försvårar den för många, inte minst kvinnor, på bostadsmarknaden. Utförsäljningarna av de kommunala bostadsbestånden – allmännyttan – har inte bara minskat antalet hyresrätter utan också möjligheterna till förturssystem.

Kommunerna har fått svårare att hjälpa våldsutsatta kvinnor och barn och andra i akut behov av en ny permanent bostad. Konsekvenserna förvärras av pandemins isolering, mäns våld mot kvinnor har ökat.

I moderatstyrda Stockholm är oviljan att ta ansvar särskilt tydlig.

För det första har Moderaterna valt att sänka målet för hur många bostäder de vill bygga. För det andra väljer de att sälja ut 2 000 lägenheter som då försvinner för alltid från bostadskön. Inte nog med det. De har också aktivt stoppat bygget av över 400 billigare hyresrätter.

En katastrofal politik som förvärrar köerna till hyresrätterna och försvårar för folk som verkligen behöver flytta.

Ett annat exempel är Göteborg där vi socialdemokrater lyckades stoppa Moderaterna från att sälja ut över 1 000 lägenheter. 

Nationellt driver Moderaterna samma linje. I sitt budgetförslag tar de bort de nationella bostadspengarna (det så kallade investeringsstödet) som hittills möjliggjort att 36 000 billigare bostäder har byggts i hela landet.

För oss socialdemokrater är bostaden lika viktig som en fungerande skola, sjukvård och omsorg. Bostadspolitiken ska underlätta för folk att leva i trygghet, inte vara ett hinder.

Därför:

  • utökar vi det statliga investeringsstödet för billigare bostäder så att ännu fler billiga bostäder kan byggas i hela landet. Vi gör en sådan utökning redan i budgeten för 2021 och utökar därmed det statliga ansvaret för att bygga billiga bostäder i hela landet.
  • vill vi ställa större krav på alla kommuner i hela landet när det kommer till bostadsbyggandet. Vi vill lagstadga ett bostadsförsörjningsansvar för alla kommuner så att det överallt byggs bostäder för alla.

När bostadsbristen är hög sätts folks liv på paus och brottsoffer tvingas bo under samma tak som sina förövare, något som borde vara helt oacceptabelt för varje kommun.

Alla ska kunna hitta en bostad i livets alla skeden, inte minst kvinnor som vill separera. Det kräver en aktiv bostadspolitik och inte moderat politik som förvärrar problemen.


Johan Löfstrand, gruppledare i riksdagens civilutskott (S)
Annika Strandhäll, jämställdhetspolitisk talesperson (S)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Bostadspolitik

LÄS VIDARE

DEBATT Att Sverige har 33 000 hemlösa är ett fiasko

ÄMNEN I ARTIKELN

Bostadspolitik

Moderaterna

Bostadsmarknad

Jämställdhet

Annika Strandhäll

Johan Löfstrand