Hederskulturen dödar fler än vi tidigare trott

Debattören: Agera, politiker – medeltida sedvanor kan inte vara en del av Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Politikerna tvekar eftersom det inte går att angripa problemet utan att ifrågasätta hederskulturen och religioners kvinnokränkande syn, skriver debattören.
Politikerna tvekar eftersom det inte går att angripa problemet utan att ifrågasätta hederskulturen och religioners kvinnokränkande syn, skriver debattören.

DEBATT. Enligt en ny bedömning av Länsstyrelsen i Östergötland är problemet med hedersmord minst dubbelt så stort som man har tidigare har trott. Analysen visar att tio kvinnor mördades i hedersrelaterat våld under 2016 och att cirka 10 procent av alla mord och en tredjedel av våld mot närstående beror på hederskulturen.

Det är dags att sätta ner foten.

Att vägra gifta sig som fjortonåring, att vilja skilja sig, att vilja simma med sina klasskamrater eller att inte vilja ha slöja är några vanliga skäl till att kvinnor mördas. Det är ett fattigdomsbevis som Brottsförebyggande rådet (Brå) inte har kartlagt, eftersom Sverige saknar klassificering av hedersrelaterat våld – och mörkertalet är stort.

Riksorganisationen Glöm Aldrig Pela och Fadime (GAPF) kan inte behöva ta det ansvar som är regeringens. Vi ska heller inte behöva beskyllas för rasism eller islamofobi för att vi arbetar för att tjejer inte ska mördas, misshandlas eller giftas bort som unga på grund av ett hedersförtryck som är sammankopplat med religion.

GAPF:s egna erfarenheter visar också att hedersvåldet är ett lika stort problem som det gängrelaterade våldet i utsatta områden. Slutsatsen blir att våra valda företrädare har ansvaret att göra något åt problemet.

Om nu tiotalet mördade kvinnor under ett år, och en tredjedel av de misshandlade, inte ses som något regeringen vill göra något åt har vi ett allvarligt problem.

Politikerna tvekar eftersom det inte går att angripa problemet utan att ifrågasätta hederskulturen och religioners kvinnokränkande syn.

Här måste politikerna våga ta ställning för att hitta en möjlig väg mot hedersvåldet. Religionsfrihet innebär individens möjlighet att tro på valfri gud. Men det är inte samhällets skyldighet att stödja religioner som vill kapitalisera på dem som tror – oavsett om det är pengar eller politisk makt man strävar efter.

I Sverige är jämställdhet en grundpelare, både principiellt och som en del av vårt välstånd. Ser man kvinnan som ett objekt underställt mannen är man ett hot mot välfärdssamhället. Sverige ska också vara ett land där kvinnor ska kunna leva trygga och ha sina egna åsikter.

För oss i GAPF har vi ett enkelt tillägg. Slöjan är inget klädesplagg, det är ett verktyg för att objektifiera kvinnan som underställd mannen, alltså totalt i strid med allt Sverige står för på jämställdhetsområdet.

Åtgärderna som politikerna snarast måste göra verkstad av är:

Förbjud slöja för barn. Låt barn vara fria från religiösa dogmer som cementerar osunda könsroller. Den lilla flickan ser sig som en sexuell vara och de uppfostras till att män är farliga.

Hedersvåld ska klassificeras, vi ska kunna mäta antalet mord, misshandelsfall, tvångsgiften med mera som beror på hedersvåld. Bara då kan vi avsätta specifika resurser för att agera.

Brott med hedersvåld/hedersförtryck som motiv ska ses som en försvårande omständighet under egen rubrik i brottsbalken. Med hedersbrott följer allvarliga hotbilder och konsekvenser mot den utsatta som bör leda till bättre utredningar och strängare påföljder.

Se till att skolpersonal och socialtjänst har en handlingsplan mot hedersvåld och förtryck för att kunna identifiera tecknen i tid och på så sätt stärka skyddet för utsatta ungdomar och barn som riskerar att föras bort.

Kartlägg bortförda barn och agera för att hämta hem dem.

Varje år är det ett antal elever som inte kommer tillbaka till sin skola och klasskamraterna efter sommaren eller jullovet. De förs utomlands och gifts i många fall bort mot sin vilja eller könsstympas.

Norge och Storbritannien har stränga lagar mot bortförande av barn kopplat till en strategi för att hjälpa dem att komma hem. Varför kan svenska myndigheter inte upprätta något liknande?

Ordentlig samhällsutbildning via SFI om vad Sverige står för när det gäller frihet, kärlek och jämställdhet måste också göras obligatorisk. Sverige har på ett fantastiskt sätt tagit emot flyktingar och invandrare. Utmaningen nu är att klara integrationen och då kan inte medeltida religiösa och traditionella strukturer tillåtas vara en del av framtiden.

Sara Mohammad

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE