Rensa inte ut allt från Reinfeldts tid, Anna

Kommunpolitikern Sophia Jarl i öppet brev till sin partiledare Anna Kinberg Batra

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Arbetslinjen skapade ett stort engagemang och Moderaterna har aldrig haft så stor möjlighet att påverka människors vardag som när vi enades under nya arbetarpartiets fana, skriver Sophia Jarl.
Arbetslinjen skapade ett stort engagemang och Moderaterna har aldrig haft så stor möjlighet att påverka människors vardag som när vi enades under nya arbetarpartiets fana, skriver Sophia Jarl.

DEBATT. Hej Anna.

Alltför ofta vill människor enbart förknippa Fredrik Reinfeldts ledarskap med en liberal migrationspolitik och med ett uttalade som saknade handlingsplan. Jag förknippar i stället Reinfeldts ledarskap primärt med arbetslinjen.

Arbetslinjen skapade ett stort engagemang och Moderaterna har aldrig haft så stor möjlighet att påverka människors vardag som när vi enades under nya arbetarpartiets fana. Arbetslinjen förde oss samman i ett nytt grundfundament.

När partiet nu storstädar, förlåt politikutvecklar, är det viktigt att det fundament som gett oss störst utfall för att bedriva moderat politik inte rensas ut. Vi moderater ska fortsatta stå upp för arbetslinjen och fullfölja det reformarbete som påbörjades 2006. För visst är du lika övertygad som jag och tror på arbetslinjen?

Moderaterna beskriver, efter en korrekt analys av de utmaningar Sverige har, en lösning som utgår från att fler människor jobbar. Partiledningen för ofta fram förslag som syftar till att fler människor ska etableras på arbetsmarknaden. Ett sådant förslag är exempelvis att Sverige bör öka kraven vid anhöriginvandring. Det är givetvis rätt i sak; ska din familj komma till Sverige så ska du kunna försörja dem.

Dock naggas trovärdigheten i kanten om vi inte samtidigt tar politiskt ansvar och säkerställer att det finns förutsättningar att hitta ett jobb.

Så vad är det för politiska åtgärder jag saknar? Jo, utgångspunkterna för människors privatekonomi baseras på två grundläggande faktorer; Det ena är att man har ett arbete att gå till, det vi hela tiden har benämnt arbetslinjen. Det andra är att det finns tillräckligt med pengar kvar i plånboken när skatten är betald. Det är dessa pengar som betalar boende, mat och andra nödvändiga utgifter.

Med det sagt så behöver Moderaterna mycket tydligare driva en arbetsmarknadspolitik som åstadkommer en fungerande arbetslinje där arbete lönar sig.

1. Erkänn enkla jobb. Vi ska ha en snabb etablering på arbetsmarknaden. Därför önskar jag att moderaterna pressar Stefan Löfven och försvarar en utökning av rut- och rot-sektorn med fler typer av hushållsnära tjänster. Den som säger emot måste kunna presentera ett hållbart alternativ för hur människor med lägre utbildning och erfarenhet annars ska komma in på en arbetsmarknad med allt högre trösklar.

2. Låg skatt på låga löner. Vi måste fortsätta det reformarbete av skatter som Anders Borg påbörjade under alliansens regeringstid. Lönebildningen ska vara parternas men vi politiker ska ta ansvar för beslut om arbetsgivaravgifter och skattenivåer. Lönenivån spelar givetvis roll när man jämför höglönetagare med låginkomsttagare men för de allra flesta är det skatten som avgör vad som blir kvar i plånboken. Därför är det rimligt att de som tjänar minst också betalar väldigt låga skatter eller ingen skatt alls. Låt oss stå upp för att låga inkomstskatter gynnar Sverige och den enskilda individen såsom vi alltid gjort.

3. Reformera arbetsrätten. Storföretagens tid kan vara över – vi ska ha en arbetsrättslig lagstiftning som ser de mindre- och medelstora företagens behov. Vi måste våga beakta att nuvarande system försvårar för företagen att tillsvidareanställa. Många företag har helt enkelt inte råd med en misslyckad anställning. Vi behöver ha arbetsrättsliga regler som harmoniserar med hur arbetslivet ser ut i dag.

Anna, detta är mina konkreta planer. Delar vi dessa och är du beredd att föra denna politik i de forum där du har makt och inflytande? Jag kommer fortsätta min kamp, lokalt och regionalt, eftersom jag är övertygad om att detta kommer leda till valvinst 2018 och ett bättre Sverige – för alla.


Sophia Jarl


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: