Du straffar ut våra företag, Andersson

Debattörerna: Det räcker inte att vara ”lagom” när konkurrenterna springer om

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Lasse Allard

DEBATT. De mindre och medelstora företagen är motorn för tillväxt och jobbskapande. Om det är politiker över blockgränserna överens. Tyvärr visar en kartläggning som vi gjort inför en kommande bok att Sverige är unikt i Östersjöregionen – eftersom vi är det enda land som inte är bäst på någon faktor som positivt inverkar på företagandets villkor. Är det inte dags för skärpning?

När nästa ekonomiska kris slår till så kommer Sverige att stöta på stora problem. Ekonomin har länge vuxit genom att hushållen lånat stora summor till låga räntor. Det kan inte fortsätta under en ekonomisk nedgång. Sysselsättningen hålls, redan under dagens högkonjunktur upp av en myriad av dyra subventionerade anställningar.
Vad ska politiken ta sig till när konjunkturen sviktar? Till detta har Sverige en farlig beroendeställning till ett fåtal storföretag. Storföretagen står för en mycket stor del av Sveriges exportintäkter. Om bara ett, eller ett fåtal, storföretag upplever svårigheter vid nästa ekonomiska nedgång kommer hela landet att känna av effekterna.

Så hur säkrar vi jobben och välståndet inför nästa ekonomiska nedgång? Svaret måste vara att få fram mera riktiga jobb i riktiga företag. De mindre och växande företagen måste få goda villkor att växa. Det kräver i sin tur förbättringar av företagsklimatet.
Problemet är bara att medan svenska politiker lägger sin energi på att beskatta och reglera företagen alltmer, så är länderna i vår omgivning fokuserade på att förbättra företagandets villkor. Det visar de offentliga studier av företagandets villkor som Doing Business och OECD publicerar.

Bland länderna i Östersjöregionen ligger Sverige i topp endast när det gäller de arbetsgivaravgifter som företagare betalar för sina anställda, liksom skatten som framgångsrika företagare själva drabbas av. Vi är alltså bäst på att beskatta företagare, men i inga av de kategorier som handlar om goda villkor för företagande är Sverige nummer ett.
Ett lag kan gå till VM-slutspel med få stjärnor, men då krävs god ledning och tydlig taktik, men det verkar Sverige som nation sakna för tillfället. Det räcker inte med att vara lagom i internationell konkurrens.

De smidigaste systemen för att registrera företag finns i dag i Estland. Den bästa möjligheten för att få el i Tyskland. Det bästa skyddet för minoritetsinvesterare i Norge. De bästa villkoren för frihandel i Danmark och Polen. Det bästa systemet för registrering av egendom i Litauen. De bästa villkoren för att lösa konkurser i Finland. De smidigaste systemen för att hantera bygglov i Danmark. De bästa systemen för att lösa kontraktsbrott i Litauen. De bästa systemen för inbetalning av skatt i Danmark. Och de bästa förutsättningarna för företagare att få lån finns i Lettland.

De övriga länderna i Östersjöregionen är alltså alla bäst på åtminstone ett område, men Sverige ligger aldrig i topp. Tyvärr stämmer Sverige väl in på bilden av en fet katt, som nöjt vilar på gamla framgångar.
I en värld där andra länder springer allt snabbare för att förbättra företagandets villkor så lyser modern näringspolitik med sin frånvaro i Sverige. Det är en farlig utveckling för det land som betraktar sig som Östersjöregionens ledande kunskapsekonomi. Att finansministern samtidigt vill införa straffbeskattning för företagare som lämnar Sverige, ja det hjälper inte direkt till Sverigebilden.

Det är dags att agera. Därför hoppas vi att företagandets villkor lyfts fram under valrörelsen. Om inte företagandets villkor förbättras finns nämligen en klar risk att Sveriges välstånd och välfärd på sikt undermineras.


Peter Thörn, ordförande Småföretagarnas Riksförbund
Nima Sanandaji, tekn. dr. och utredare


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert: