S måste vinna tillbaka medelklassen

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Hans-Olof Nilsson: Hitta stöd för en politisk vision – snarare än snabba vinster i den egna plånboken

Den fackligt och politiskt organiserade arbetarrörelsen har lidit ett svidande och bittert nederlag. Det rödgröna alternativet bestod inte väljarnas prövning.

Nu kommer det med all säkerhet att letas syndabockar i partiet. Medias roll kommer också att granskas och diskuteras. Det förstnämnda är livsfarligt, politiken får inte reduceras till en ”Idol”-omröstning. Det sistnämnda förtjänar naturligtvis också att diskuteras, eftersom det för var och en står ganska klart att vissa tidningar haft väldigt svårt att skilja på nyhetsjournalistik och den egna politiska ståndpunkten. Men till syvende och sist är det ett problem som måste hanteras i respektive redaktion. Om man är rädd om sin upplaga alltså.

Men faktum kvarstår trots allt, väljarna gav socialdemokratin en rejäl käftsmäll. Därför var det väldigt befriande att höra Mona Sahlins tal på valnatten. Valarbetarna hade gjort en fantastisk arbetsinsats men det räckte inte. I talet hymlade hon inte vad som hade hänt utan konstaterade rakt och koncist att vi hade gjort ett dåligt val. Därmed drar hon också slutsatsen att vi måste fundera igenom och diskutera vad som är fel i vår politik och vad som inte tilltalar väljarna. Hon visade också att hon redan på valnatten var på väg in i detta nödvändiga arbete. Så agerar och talar en klok partiledare.

Eftervalsanalyserna kommer med all säkerhet också att visa att det trots allt inte var LO-medlemmarna som valde något annat. En del har naturligtvis röstat på moderaterna och en del på SD. Men det rör sig inte om några större mängder. Jag tror snarare att vi kommer att upptäcka att det är medelklassen som gått till alliansen.

Och här ligger också den stora utmaningen för framtiden. Hur vinna tillbaka medelklassen för ett politiskt alternativ som inte bara utgår från snabba vinster i den egna plånboken? För det är medelklassen som måste återvinnas. Gör vi inte det kommer riksdagsmajoriteten att svänga fram och tillbaka under lång tid.

Det här är heller inget nytt för arbetarrörelsen. Vi har gjort det förut. I sitt folkhemstal 1928 stakade Per-Albin Hansson ut vägen för det svenska samhället. Per-Albin och hans generation hade insett att för att vinna val och behålla regeringsmakten måste man förena den tidens arbetare och tjänstemän i en vision om hur Sverige skulle utvecklas med solidariteten som vapen. Klasskampsretoriken hade tidigare inte skapat det stabila väljarunderlag som kunde garantera socialdemokratin möjligheten att bygga ett nytt samhälle.

Fredrik Reinfeldt har med all säkerhet studerat den strategi som arbetarrörelsen den gången mejslade fram. Det språkbruk han och moderaterna använder stammar just från de argument arbetarrörelsen då använde för att vinna väljarnas förtroende. Och det attraherar fortfarande många väljare.

Men Reinfeldt har fel utgångspunkt och därför kommer han också att förlora regeringsmakten. Reinfeldt utgår från att vi måste ha en fattig underklass som tvingas arbeta för låga löner och med usla arbetsvillkor. Därigenom bygger han också in djupare motsättningar i samhället. Det leder obevekligt till skarpa politiska konflikter som i sin tur skapar ett bräckligt väljarunderlag. Hans dagar som statsminister är därmed räknade.

Per-Albin och socialdemokratins idé utgick tvärtom från att vi inte behöver ha någon fattig underklass och att man skulle vinna medelklassen för just den idén. Det lyckades och därmed säkrade man inte bara regeringsmakten för lång tid utan också att folkhemstanken accepterades i breda samhällsgrupper.

Arbetarrörelsens utmaning ligger nu i att göra om den manövern. Det vill säga skapa och lansera visionen om det framtida Sverige där ingen lämnas efter. Såväl Göran Perssons idéer om det gröna folkhemmet som de idéer som finns i Sahlins bok ”Möjligheternas land” är viktiga steg i detta arbete. Men det måste nu slutföras i en konkret vision som folket vill och kan acceptera.

För trots allt; om Moderaterna kan bli ett 30-procents parti så kan vi återigen bli ett 40-procents parti!

Hans-Olof Nilsson
Ordförande i Livs

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN