Reinfeldts fasa – en Borg-kopia

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Här är socialdemokraterna som borgerligheten fruktar

Det vore förmätet av en PR-konsult med borgerlig bakgrund att ge Socialdemokraterna råd om vilken partiledare de ska välja. Det ska jag nu inte heller göra, däremot resonera kring egenskaper hos en partiledare som skulle kunna sätta skräck i borgerligheten.

Socialdemokraterna har kort om tid på sig för att formera sig till nästa val. Inte minst med tanke på vad partiet måste gå igenom innan dess. En tydlig alternativ regeringspolitisk plattform bör presenteras i god tid före valet, senast våren 2013. För att lyckas forma en trovärdig politik och bygga ett stabilt lag till dess krävs att nästa partiledare har ett starkt mandat och att han eller hon inte behöver ägna huvuddelen av sin tid åt intern diplomati eller stridigheter i rörelsen. Minsta svaghet kommer att utnyttjas hänsynslöst av en borgerlighet som efter åtta år i regeringsställning kommer att ha ett mycket gott självförtroende.

Förutom uppslutning och lojalitet krävs att partiet ser möjligheten till att ta makten som viktigare än enskilda personers och kotteriers agendor. Om nästa partiledare känner sig tvungen att förhålla sig till – eller själv tydligt stöder – olika fraktioner minskar möjligheterna att bygga ett i breda folklager attraktivt politiskt alternativ.

Nästa partiledare måste också uppfattas som trygg, stabil och trovärdig. En person som kan utmana – eller åtminstone kan matcha – borgerlighetens starkaste företrädare: Anders Borg.

Partiledaren och partiet måste också tilltala breda grupper väljare och särskilt dem som tidigare varit partiets kärntrupp: yrkesarbetande personer ur medelklassen med förankring på arbetsmarknaden. De är i dag bättre utbildade och med helt andra vanor än under socialdemokratins storhetstid. De arbetar allt oftare som tjänstemän och inte sällan i tjänstesektorn.

Vidare bör Socialdemokraternas nästa partiledare vara en person som utmanar borgerligheten på deras egna arenor. Ett sätt att göra detta är följa upp Thomas Östros trevare om en skattereform. Ett annat att diskutera framtidens tillväxt och då gärna med de organisationer som regeringen i dag kategoriskt utmålat som särintressen.

Men det handlar inte bara om enskilda sakområden. Ska partiet lyckas vinna makt långsiktigt krävs att partiet utmanar den verklighetsbild som borgerligheten, och framförallt Nya Moderaterna, utmålat. Det kommer inte att räcka med att diskutera offentlig sektor och trygghetssystem. Det krävs en vision om hur framtiden ska se ut och hur välstånd skapas.

Viktiga komponenter i en sådan beskrivning – som borgerligheten dessutom i stor utsträckning saknar – är förutom ovan nämnda skattesystem även utbildningsfrågor. Lyckas Socialdemokraterna här kan de på allvar utgöra ett hot mot borgerligheten.

Vem skulle då kunna leda denna socialdemokrati? Jan Nygren är en tänkbar kandidat. Han är en nytänkare med erfarenhet från politik och näringsliv som skulle kunna utmana både Anders Borg och Fredrik Reinfeldt i trovärdighet. En annan är Ilija Batljan. Han har visat att han vågar utmana partiet och tänka nytt och har internationell lyskraft. En ytterligare intressant person är Niklas Nordström. Nordström är förhållandevis ung och har liksom Nygren tillbringat de senaste åren i näringslivet.

Men hur är viktigare än vem. Socialdemokratin har alla möjligheter att förnya sig och bygga en politisk plattform från vilken man på allvar kan utmana Alliansen i valet 2014. Den viktigaste delen i detta arbete är inte vem som blir partiledare utan att förnyelsearbetet påbörjas och att partiet sluter upp kring förändringarna. Frågan är om denna vilja och samstämmighet finns i partiet. Jag tror att det största hotet mot Socialdemokraterna är socialdemokratin självt.

Christian Ekström

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik